Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019'.


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
...
Vaše podání ze dne: 27.4.2020 19:42:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: UOHSX00DEQSL
Datum zaevidování: 28.4.2020 08:04:58
Vaše evidenční údaje: Pečený Václav, Štefánikova 40, 15000 Praha, foi+request-8260-...
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:
S pozdravem Švestková...
...
Elektronický podpis - 28.4.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jitka Švestková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.9.2020 09:56:24-000 +02:00