Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Meritorní rozhodnutí ve věci sp. zn. 6 To 632/2016'.