Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kvalifikace pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci progarmů CŽV.'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace pro studium učitelství pro 1. stupeň
ZŠ v rámci progarmů CŽV.
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 23.03.2020 17:26:23
Počet příloh 0
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 24.03.2020 07:21:41