Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistiky nehodovosti po úpravě vodorovného značení'.Geografický informační systém MD Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody, grafické a statistické zobrazení dat dle územního výběru
Informativní tiskový výstup z GIS JDVM
Statistické vyhodnocení vlivu
bezpečnostního opatření na nehodovost v
silničním provozu na vybrané lokalitě
Období: 2017/10/01 - 2019/12/03
Datum uplatnění bezpečnostního opatření: 2018/10/01
Správní území vybrané lokality: Praha (Hlavní město Praha)
Bližší určení lokality: Praha 7, oblast Hlávkův most x Bubenské nábřeží x nábřeží
kpt. Jaroše
 
 
Všeobecný přehled o nehodách v zadané lokalitě
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
Počet nehod celkem
19
38
1.70
Počet nehod s následky na zdraví
2
5
2.13
Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.)
0
0
Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.)
0
0
Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.)
2
6
2.55
© CDV .v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie
Naposledy vytištěno 16.12.2019 09:12:54
Strana 1
JDVM 2019Geografický informační systém MD Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody, grafické a statistické zobrazení dat dle územního výběru
Informativní tiskový výstup z GIS JDVM
 
Statistika nehod podle přítomnosti alkoholu nebo drog u viníka nehody
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
ne
17
34
1.70
nezjišťováno
1
3
2.55
ano, obsah alkoholu v krvi 1,5‰ a více
1
1
0.85
 
Statistika nehod podle hlavních příčin nehody
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
7
23
2.80
při přejíždění z jednoho pruhu do druhého
5
4
0.68
vyhýbání bez dostatečné boční vůle
1
3
2.55
jízda na "červené světlo"
1
2
1.70
nesprávné uložení nákladu
1
0
0.00
nepř. rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu
1
0
0.00
nepř. rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka,klesání,stoupání,šířka
1
0
0.00
apod.)
řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
1
0
0.00
nezaviněná řidičem
1
0
0.00
jiný druh nesprávného způsobu jízdy
0
2
*****
proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST
0
1
*****
nezvládnutí řízení vozidla
0
1
*****
při otáčení nebo couvání
0
1
*****
proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST
0
1
*****
 
Statistika nehod podle druhu
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem
14
33
2.01
srážka s pevnou překážkou
1
1
0.85
srážka s tramvají
1
1
0.85
havárie
1
1
0.85
srážka s chodcem
1
0
0.00
jiný druh nehody
1
0
0.00
srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným
0
2
*****
 
Statistika nehod podle způsobu zavinění nehody
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
řidičem motorového vozidla
17
37
1.85
chodcem
1
0
0.00
technickou závadou vozidla
1
0
0.00
řidičem nemotorového vozidla
0
1
*****
 
© CDV .v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie
Naposledy vytištěno 16.12.2019 09:12:55
Strana 2
JDVM 2019Geografický informační systém MD Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody, grafické a statistické zobrazení dat dle územního výběru
Informativní tiskový výstup z GIS JDVM
Statistika nehod podle druhu vozidla viníka nehody
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
osobní automobil bez přívěsu
13
29
1.90
nákladní automobil (včetně multikáry, autojeřábu, cisterny atd.)
3
5
1.42
nezjištěno, řidič ujel
1
2
1.70
motocykl (včetně sidecarů, skútrů apod.)
1
1
0.85
autobus
1
0
0.00
jízdní kolo
0
1
*****
 
Statistika nehod v zadané lokalitě podle druhu pevné překážky
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
nepřichází v úvahu, nejde o srážku s pev.překážkou
18
37
1.75
svodidlo
1
1
0.85
 
Statistika nehod v zadané lokalitě podle stavu komunikace
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
dobrý, bez závad
19
38
1.70
 
Statistika nehod v zadané lokalitě podle viditelnosti
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
14
24
1.46
v noci - s veřejným osvětlením,viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních
5
10
1.70
podmínek
ve dne, zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních  podmínek (mlha,sněžení,déšť
0
3
*****
apod.)
v noci - s veřejným osvětlením, zhoršená viditelnost vlivem povětrnostních podmínek
0
1
*****
(mlha,déšť,  sněžení apod.)
 
Statistika nehod v zadané lokalitě podle rozhledových poměrů
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
dobré
19
38
1.70
 
Statistika nehod v zadané lokalitě podle specifických míst a objektů v místě nehody
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
žádné nebo žádné z uvedených
14
33
2.01
v blízkosti přechodu pro chodce (do 20 m)
3
1
0.28
most, nadjezd, podjezd, tunel
1
4
3.40
přechod pro chodce
1
0
0.00
 
© CDV .v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie
Naposledy vytištěno 16.12.2019 09:12:55
Strana 3
JDVM 2019
Geografický informační systém MD Jednotná dopravní vektorová mapa ®
Úloha: Dopravní nehody, grafické a statistické zobrazení dat dle územního výběru
Informativní tiskový výstup z GIS JDVM
Statistika nehod s účastí chodce v zadané lokalitě podle chování chodce
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
žádné z uvedených
18
38
1.80
náhlé vstoupení do vozovky z chodníku, krajnice
1
0
0.00
 
Statistika nehod s účastí chodce v zadané lokalitě podle chování chodce
Před
Po
Hodnocení
uplatněním
uplatnění
opatření
opatření
opatření
jiná situace
18
38
1.80
vstup chodce na signál stůj
1
0
0.00
 
VYHODNOCENÍ OPATŘENÍ
se vypočte následujícím způsobem:
© CDV .v.v.i., Ředitelství služby dopravní policie
Naposledy vytištěno 16.12.2019 09:12:55
Strana 4
JDVM 2019