Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na státní návštěvu prezidenta republiky na Slovensku'.


 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Tiskový odbor 
České republiky 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 
tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044 
www.mzv.cz 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
V Praze dne 3. 12. 2019 
                                                                                                     
Č. j. 145047-2/2019-TO 
 
Věc:  Poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím  

 
Vážený pane Bergere, 
 
potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen 
MZV)  dne  28.  11.  2019,  kterou  požadujete  poskytnutí  následujících  informací:  „Žádám  o 
poskytnutí  kopie  faktury  (či  všech  souvisejících  faktur)  vystavené  (vystavených)  Ministerstvu 
zahraničních  věcí  za  ubytování  prezidenta  Miloše  Zemana  a  členů  jeho  delegace,  včetně 
novinářského  doprovodu,  při  prezidentově  návštěvě  Slovenska  uskutečněné  ve  dnech  15.  -  16. 
listopadu 2019.“ 

MZV  jakožto  povinný  subjekt  Vaši  žádost  posoudilo  a  rozhodlo  o  poskytnutí 
informací. 

Požadované informace Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení. 
 
S úctou 
                                 Jakub Kopecký 
                                                                                                     tiskový odbor 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan  
Vojtěch Berger 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx