7C23/2012-15

Dotaz byl úspěšný.

Petra Urbanová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dozvěděla jsem se, že mému otci byl zabaven-prodán majetek v rámci dědického řízení jeho zesnulého bratra. Otec bratra několik desítek let neviděl, nevěděl že umřel, nevěděl, že měl dluhy. Žádné dědické řízení nepodepsal. Dozvěděl se to až z exekučního řízení, kterého se nezúčastnil.
Potřebovala bych zjisti co v tom rozhodnutí soudu stálo. Můžete mi poslat kopii dokumentu na email?

Obv.soud pro prahu 10 č.j. 7C23/2012-15
č.j.459EXE1115/2013-2018 u Judr. M. Hauerlanda

S přátelským pozdravem,

Petra Urbanová, dcera poškozeného

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 7C23/2012-15" s
evidenčním číslem 988c53be-b15a-434f-b2e3-7bacf73f0ebe a s běžným číslem
15149/2016 bylo doručeno dne 01.03.2016 11:39:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 7C23/2012-15" s
evidenčním číslem 988c53be-b15a-434f-b2e3-7bacf73f0ebe a s běžným číslem
15149/2016, doručené dne 01.03.2016 v 11:39:37 a ověřené dne 01.03.2016 v
11:48:27, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 29/2016" a ke zpracování
dne 01.03.2016 v 13:18:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 10

5 příloh

Petra Urbanová

nar. 2. 12. 1971

e-mail: [FOI #4945 e-mail] ??

 

 

Zdejší soud Vám v příloze zasílá dokumenty k Vaší žádosti ze dne 1.3.2016,
ve shora uvedené věci. Prosím o Vaše zpětné potvrzení doručení této
e-mailové zprávy.

 

Alena Hrušková

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

Praha 10, 100 83

Email: [1][email address]

Tel: 251 444 393

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Petra Urbanová zanechal/a poznámku ()

Kolektivu úředníků děkuji za dokumenty, které mi touto cestou zaslali.

Jediné čemu nerozumím je to, že úřady čekaly více než rok aby informovali pozůstalého sourozence o smrti jediného bratra, který byl téměř 2 roky před svou smrtí pravděpodobně hospitalizován a ani během této doby jeho dluh na nájmu nikdo neřešil a nechal ho vystoupat do výše, která se řekněme "vyplatí vymáhat". To je můj názor. Proč já dostanu upomínku již po několikadenním prodlení s platbou nájmu a jiným to prochází roky?
To je to čemu v tomhle státě nerozumím.

Děkuji a přeji hezký den