Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mácha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

7 T 96 / 2005

Mácha vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Brně

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Mácha přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Rád bych vás požádal informace k této spisové značce

S přátelským pozdravem,

Mácha

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 7 T 96 / 2005" s
evidenčním číslem 4b86f8aa-4ced-4df6-bb53-cb267a9d5816 a s běžným číslem
34870/2022 bylo doručeno dne 08.03.2022 02:38:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

1 příloha

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

( 546 533 333, fax: 546 531 479, e-mail: [1]Instituce [MS Brno vyžaduje e-mail],
IDDS: 7y7abii

 

 

 

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Vážený pan │
│ │
│M. │
│ │
│  │
│ │
│e-mail: [FOI #9284 e-mail] ??│
└───────────────────────────────────────────────────┘

NAŠE ZNAČKA:        0 Si 169/2022              

VAŠE ZNAČKA:                               

VYŘIZUJE:                JUDr. Aleš Dufek

DNE:                          11. března 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

Městskému soudu v Brně byla dne 8. 3. 2022 doručena Vaše žádost, ve které
požadujete informace ke spisové značce 7 T 96/2005.

 

Z Vaší žádosti není zřejmé, jaké konkrétní informace k výše uvedené
spisové značce jsou požadovány, proto Vás podle § 14 odst. 5 písm. b) zák.
č. 106/1999 Sb. vyzývám k upřesnění žádosti ve lhůtě 30 dnů, jinak soud
rozhodne o jejím odmítnutí.

 

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Aleš Dufek v.r.

pověřen zastupováním

místopředsedy Městského soudu v Brně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za správnost vyhotovení: Hana Šťastná

 

 

 

 

Hana Šťastná                                                           

Sekretariát

Městský soud v Brně

Justiční areál v Brně, Polní 39, 608 01 Brno

tel.:         +420 546 531 472

fax :         +420 546 531 479

email:     [2][emailová adresa]

web:        [3]http://www.justice.cz

ukázat citované pasáže

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

2 přílohy

V příloze naleznete Rozhodnutí Městského soudu v Brně vydané dne 23. 6.
2022 ve věci sp. zn. SI 169/2022.

 

 

 

Hana Šťastná                                                           

Sekretariát

Městský soud v Brně

Justiční areál v Brně, Polní 39, 608 01 Brno

tel.:         +420 546 531 472

fax :         +420 546 531 479

email:     [1][emailová adresa]

web:        [2]http://www.justice.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mácha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.