Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistiky obhajoba'.

Česká republika 

Okresní soud Plzeň - sever 
Edvarda Beneše 1127/1, 303 16 Plzeň - Jižní Předměstí 
IČO 0002475 
 
tel.: 377 869 522 (Infocentrum), fax: 377 869 512 
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx 
 
 
Informační centrum Okresního soudu Plzeň - sever 
 
Informační  centrum je umístěno  v čísle dveří 10  v přízemí budovy Okresního soudu  Plzeň  - 
sever, se sídlem Edvarda Beneše 1127/1, 303 16 Plzeň - Jižní Předměstí. 
 
Informační centrum podává informace o stavu jednotlivých řízení, o nařízených jednání ve věch, 
pořizuje kopie ze soudních spisů, vyznačuje doložky právní moci na rozhodnutích soudu. 
 
Pro nahlížení do spisů Okresního soudu Plzeň - sever je vhodné se předem objednat, a to na 
níže  uvedeném  telefonním  čísle,  případně  na  e-mailové  adrese.  Vždy  uveďte  spisovou  značku 
daného spisu, datum a čas Vaší návštěvy. 
 
Pracovní doba: 
Pondělí 
07:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 
Úterý   
07:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 
Středa  
08:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30 
Čtvrtek 
07:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 
Pátek   
07:30 - 11:30 a 12:00 - 14:30 
 
 
Kontakty: 
tel. č.: 377 869 522 
e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx 
 

Document Outline