Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Šikana úředníků, šikana samospráv a právo na informace'. 
 
*MVCRX04OPF54* 
MVCRX04OPF54 
 
prvotní identifikátor 
 
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV-143534-2/ODK-2019 
Praha 21. října 2019 
Přílohy: 2 
 
Vážený pan 
Lukáš Kovařík 
 
prostřednictvím e-mailu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Poskytnutí informace 
 
 
Odbor  veřejné  správy,  dozoru  a  kontroly  Ministerstva  vnitra  Vám  k Vaší 
žádosti  o  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ze  dne  14.  října  2019  v příloze  zasílá 
část  požadovaných  informací  s tím,  že  současně  Vaši  žádost  odmítneme 
rozhodnutím.  
 
 
 
 
 
Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  JUDr. Barbora Fialová 
tel. č.: 
974 816 449 
e-mail:  xxxxxxx@xxxx.xx 
 
Elektronický podpis - 22.10.2019
 1 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Marie Kostruhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 31.1.2020 11:42:40-000 +01:00