Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dokumenty ke změně územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice'.
Michal Hodík
2019.10.22 10:09:26
Signer:
CN=Michal Hodík
C=CZ
O=Město Bystřice [IČ 00231525]
2.5.4.97=NTRCZ-00231525
Public key:
RSA/2048 bits