Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na informace ohledne padelanych a pasovanych cigaret'.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 00 Praha 4, Budějovická 7 


                        Paní
                                                                                           Pavla Holcová
                                                                                           
 
 
                                   
 


SPISOVÁ ZNAČKA
50623/2019-900000-202
VÁŠ DOPIS ZNAČKY
NAŠE ZNAČKA
VYŘIZUJE / LINKA
PRAHA
50623/2019-900000-202
Ing. Kaňková / 1931
18. 10. 2019
Odpověď  na  žádost  o  informaci  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  –  informace  ke 
komunikaci s představiteli tabákového průmyslu

Vážená žadatelko,
dne 3. 10. 2019 obdrželo Generální ředitelství cel Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  v platném  znění,  doručené  povinnému  subjektu 
prostřednictvím  elektronické  podatelny  a  dne  15.  10.  byla  Vámi  žádost  na  základě  výzvy 
doplněna. 
Požadované informace po doplnění:
Zaslání  kopie  veškeré  komunikace  s představiteli  tabákového  průmyslu,  zápisů  z  těchto 
setkání,  místa,  času  a  jmen  účastníků  těchto  setkání,  a  to  od  1.  prosince  2016  a  to 
následujících společností:
• ATOS
• ATOS Worldwide
• Philip Mrris International
• Philip Morris Czech Republic
• Imperial Tobbaco ČR
• British American Tobbaco
• JT International
• Allexis
Dále  bych  Vás  chtěla  požádat  o  veškeré  informace  vztahující  se  k pašovaným  nebo  
padělaným  cigaretám,  včetně  informace  o  tom,  jestli  tyto  cigarety  byly  opatřeny  Codentify 
kódy. Tyto informace bych od Celní správy potřebovala taktéž od 1. prosince 2016.
 TELEFON: 26133-1919
 
   E-MAIL: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx                            INTERNET: www.celnisprava.cz
         
                  

Poskytnutá odpověď:
Zpracovaný přehled počtu případů záchytů nezdaněných resp. neznačených cigaret za období 
od 12/2016 do 09/2019 v rozdělení na případy zjištěné v rámci mobilního dohledu CS ČR a 
na  ukončené  případy  trestního  prověřování  v rámci  útvarů  Pátrání  CS  ČR.  Přehled  dále 
obsahuje  množství  cigaret,  které  byly  předmětem  zjištěného  podezření  z porušení  předpisů 
nebo trestního prověřování a předpokládaný únik na spotřební dani z tabákových výrobků.
Celní  orgány  se  společností  Inexto  nejednaly.  Celní  správa  není  pověřeným  orgánem  státní 
kontroly,  tím  je  Ministerstvo  zemědělství,  potažmo  Státní  zemědělská  a  potravinářská 
inspekce, Codentify kódy nespadají do kompetence povinného subjektu.
Na část odpovědi bude vydáno a zasláno rozhodnutí o odmítnutí.
                                                                                                              plk. Ing. Martina Kaňková
                                                                                         ved. oddělení vztahů k veřejnosti
                                                                                             Generální ředitelství cel                                                                                             
 TELEFON: 26133-1919
 
   E-MAIL: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx                            INTERNET: www.celnisprava.cz