Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na informace ohledne padelanych a pasovanych cigaret'.

Případy podezření z porušení předpisů zjištěné v rámci Mobilního dohledu Celní správy ČR
množství
předpokládaný únik
rok
měsíc
počet případů
m.j.
cigaret*
na SPD v Kč
2016
12
15
41 812
ks
66 328
2017
1
24
50 692
ks
116 182
2017
2
20
46 287
ks
105 737
2017
3
28
294 708
ks
693 740
2017
4
63
461 710
ks
1 124 447
2017
5
55
429 379
ks
1 065 702
2017
6
35
120 797
ks
238 216
2017
7
22
74 920
ks
188 288
2017
8
22
176 700
ks
360 122
2017
9
19
148 649
ks
314 965
2017
10
23
273 586
ks
466 298
2017
11
23
321 142
ks
785 078
2017
12
10
124 064
ks
232 681
2018
1
38
413 293
ks
1 097 858
2018
2
16
264 848
ks
693 384
2018
3
24
183 280
ks
431 945
2018
4
72
277 423
ks
484 409
2018
5
47
148 167
ks
291 065
2018
6
24
211 809
ks
550 397
2018
7
22
217 720
ks
588 932
2018
8
18
117 080
ks
262 590
2018
9
13
39 758
ks
57 310
2018
10
20
70 810
ks
183 454
2018
11
29
83 009
ks
215 827
2018
12
15
55 701
ks
145 996
2019
1
34
212 406
ks
580 820
2019
2
27
160 779
ks
414 145
2019
3
41
109 922
ks
270 215
2019
4
27
97 424
ks
245 545
2019
5
17
77 592
ks
214 309
2019
6
20
121 241
ks
301 344
2019
7
34
97 811
ks
240 784
2019
8
18
189 550
ks
499 346
2019
9
19
78 152
ks
214 171
Zdroj: aplikace Mobilní dohled, Datový sklad CS ČR
*) množství vybraných výrobků (cigaret), které jsou předmětem zjištěného podezření z porušení předpisů 


Ukončené případy trestního prověřování v rámci útvarů Pátrání Celní správy ČR
množství
rok
měsíc
počet případů
m.j.
cigaret**
2016
12
4
35 060
ks
2017
1
10
4 151 902
ks
2017
2
12
60 280
ks
2017
3
5
558 420
ks
2017
4
5
17 980
ks
2017
5
11
366 280
ks
2017
6
5
81 600
ks
2017
7
6
39 600
ks
2017
8
12
141 131
ks
2017
9
8
291 180
ks
2017
10
6
1 531 575
ks
2017
11
2
21 280
ks
2017
12
7
333 540
ks
2018
1
4
247 400
ks
2018
2
1
4 800
ks
2018
3
0
2018
4
2
2 400
ks
2018
5
8
43 130
ks
2018
6
6
27 500
ks
2018
7
2
20 600
ks
2018
8
2
9 600
ks
2018
9
4
124 920
ks
2018
10
4
12 000
ks
2018
11
4
36 840
ks
2018
12
15
30 338 667
ks
2019
1
3
12 770
ks
2019
2
3
66 620
ks
2019
3
13
169 780
ks
2019
4
10
1 107 783
ks
2019
5
3
30 320
ks
2019
6
11
73 220
ks
2019
7
4
13 720
ks
2019
8
9
95 680
ks
2019
9
3
27 780
ks
Zdroj: Odbor 03 Pátrání GŘC
**) množství vybraných výrobků (cigaret), které jsou předmětem trestního prověřování 


Ukončené případy trestního prověřování v rámci útvarů Pátrání Celní správy ČR
předpokládaný únik
na SPD v Kč
112 078
10 657 122
162 521
1 434 390
65 982
914 546
231 738
101 189
394 615
729 610
5 632 740
68 030
952 195
97 265
13 132
3 156
114 267
79 814
66 514
48 353
360 824
32 343
132 607
108 190 233
29 696
243 087
613 470
2 958 784
56 052
236 417
36 084
271 039
81 229
**) množství vybraných výrobků (cigaret), které jsou předmětem trestního prověřování