Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Změna územního plánu v k.ú. Božkovice'.


Město Bystřice
Telefon: 317 793 217
Dr. E. Beneše 25
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
257 51 Bystřice
ID datové schránky: p8xbe7a
Váš dopis ze dne: 08. 10. 2019
         
Vaše značka: ---
        
Naše čj.: 04282/2019/MUBY/MSm
         
Ing. Marie Dvořáková  
Vyřizuje: Michal Hodík 
          
Tel: 317 793 218
          
Dne: 22. 10. 2019 
Poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
v platném znění

Vážená paní Dvořáková,
na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím z 08. 10. 2019 sdělujeme následující:
požadavek:  „….na  tomto  místě  měla  stát…..  Požadavek  na  informaci  –  o  jakou  stavbu  se 
jedná, kdo ji provádí a především, kdo ji povolil…“
k tomuto sdělujeme: 
- Jedná se o stavbu zahradního domku pro uskladnění zahradních potřeb.
- Stavbu z pohledu žadatele provádí vlastník pozemku. 
- Ke stavbě byl vydán Územní souhlas, a to Městským úřadem Bystřice – stavební úřad dne 
08. 08. 2019, který zasíláme v příloze.
S pozdravem
 Michal Hodík
starosta města
Příloha: 
Územní souhlas
www.mestobystrice.cz
- 1 -