Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Změna územního plánu v k.ú. Božkovice'.
Michal Hodík
2019.10.22 10:08:42
Signer:
CN=Michal Hodík
C=CZ
O=Město Bystřice [IČ 00231525]
2.5.4.97=NTRCZ-00231525
Public key:
RSA/2048 bits