Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Re: Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních
Věc, předmět
úřadů
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
18.04.2014 21:57:37
Počet příloh
4
Ověření příloh
Soubor
Ověření
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
body_win-1250.txt
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
body_original_UTF-8.txt
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
Kontrola obsahu byla provedena, ale nebyl
prot-3166abdc-386a-93c0-356e-a5c8356ca2d4.pdf
nalezen žádný elektronický podpis.
Časové razítko : není vloženo
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 22.04.2014 08:09:00