Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Protokol o přijetí elektronického podání 
a o výsledcích kontroly digitálních podpisů
Předmět podání
Re: Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura
a kontakty centrálních úřadů

Předkladatel podání
David Havlík, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
Adresát
xxxxxxxxx@xxxx.xx (Ministerstvo financí ČR)
 
Podání neobsahuje žádnou část podepsanou platným elektronickým podpisem.
Unikátní ID podání
3166abdc-386a-93c0-356e-a5c8356ca2d4
Čas odeslání podání (neověřený)
18.04.2014 v 21:54:37 hod.
Elektronické podání bylo doručeno
18.04.2014 v 21:57:37 hod.
Podání bylo přijato ke zpracování
18.04.2014 v 21:57:37 hod.
Počet příloh podání
0
Název archivního balíčku v datovém skladu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Generováno produktem AEC ePodatelna http://www.aec.cz
Protokol ID 3166abdc-386a-93c0-356e-a5c8356ca2d4, strana 1 z 1