Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Věc, předmět
Žádost o informace podle dotaz - Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
04.04.2014 12:42:36
Počet příloh
4
Ověření příloh
Soubor
Ověření
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
body_win-1250.txt
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
body_original_UTF-8.txt
Ověření validity obsahu přílohy nebylo provedeno.
Kontrola obsahu byla provedena, ale nebyl
prot-3166abd8-3660-a8c4-356c-a2d8307293e4.pdf
nalezen žádný elektronický podpis.
Časové razítko : není vloženo
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 04.04.2014 13:11:32