Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.'.

Podací lístek
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Podal: Karel ???, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Číslo dokumentu: MCP09/024688/2019
UID: mc09es743af484
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999Sb.
Doručeno dne: 21.05.2019 13:25
li / li,sv.př: 1/0
př / druh: 0