Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Nakládání s majetkem městské části'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Nakládání s majetkem městské části
Odesílatel:
O?§iven¡, o.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
ČJ:
UMCP1 201411/2019
Identifikátor:
epdz_10638764
Odesláno (neověřený čas):
17.05.2019 11:35:30
Doručeno:
17.05.2019 11:39:32
Přijato ke zpracování:
17.05.2019 11:39:32
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
18.05.2019 11:39:33
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 17.05.2019 11:39:33
Strana 1 z 1