Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výsledky kontroly na obecním úřadě v Nákle'.


Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.
Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.5.2019 07:41...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 7.5.2019 12:17:36
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04GPVSL.
Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.
Ministerstvo vnitra
Elektronický podpis - 7.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ministerstvo vnitra_centrální podatelna
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 18.9.2019 13:56:26 +02:00