Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kontrola prodeje obecního pozemku k výstavbě RD na kterém nelze dle platného územního plánu stavět.'.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec Náklo 
 
 
 
 
 
Dne 29. 4. 2019 
 
Dobrý den pane Nováku. 
 
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím reaguji na dotazy, které uvádíte. 
 
Kdo připravoval prodej pozemku č.779 I 16? - Rada obce Náklo schválila zveřejnění záměru 
na prodej uvedeného pozemku a následný prodej schvalovalo zastupitelstvo obce Náklo. 
Kdo  kontroloval,  zdali  není  pozemek  č.779  I  16  ničím  zatížen  a  je  vhodný  k  výstavbě 
rodinného domu? - Všech 8 pozemků, které se v rámci uvedeného prodeje prodávalo, bylo v 
území, které je určené k výstavbě rodinných domků. Že se v místě pozemku 776/16 nachází 
nějaký nesoulad nikoho nenapadlo, a tudíž to nikdo z obce ani nekontroloval. Dohledem nad 
souladem s Územním plánem je pověřen úřad s rozšířenou právní působností, tedy Stavební 
úřad Litovel. 
Byli zájemci o koupi pozemku č.779 I 16 informování o nemožnosti stavět na tomto pozemku 
rodinný dům z důvodu platného územního plánu? - Ano, byli. 
 
 
S přátelským pozdravem  
 
 
 
 
Marek Ošťádal 
 
starosta obce Náklo 
Marek  Digitálně podepsal 
Marek Ošťádal 
OšťádalDatum: 2019.04.29 
09:58:24 +02'00'
       Náklo č.14, PSČ: 783 32 Náklo, Tel.: +420 603 777 284, IČ: 00299251, DIČ: CZ00299251, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx, 
www.naklo.cz