Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poloha a počet krytů civilní obrany v městské části Brno - Královo Pole'.


 
 
 
 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO 
 
 
 
 
VÁŠ DOPIS ČJ.: 
  ZE DNE: 
08.04.2019 
   
  NAŠE ČJ.: 
BKPO/5626/19/2001 
Vážený pan 
  SPIS. ZN.: 
1049/2019/Z106/2001/KUBZ 
Aleš Kraml 
   
 
  
  VYŘIZUJE: 
Mgr. Zdeněk Kubišta 
  
TEL.: 
 
541 588 235 
FAX: 
  E-MAIL: 
xxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx 
  DATUM: 
v Brně dne 17.04.2019 
 
 
 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane Kramle, 
na  základě  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  v souladu  s ustanovením  zákona 
č. 106/1999 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  týkající  se  počtu  a  umístění  krytů  civilní 
obrany v MČ Brno – Královo Pole uvádím následující: 
V současné době je v MČ Brno – Královo Pole 12 krytů civilní obrany a nachází se na těchto 
adresách: 
 
Palackého tř. 279/138  
Poděbradova 331/55 
Kosmova 259/1  
Křižíkova 188/68 
Kosmova 311/11  
Klatovská 426/20 
Sadovského 2547/1  
Klatovská 423/24 
Vodova 2544/74  
Šumavská 422/29 
Vodova 900/105  
Kabátníkova 222/12 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Kubišta v. r. 
vedoucí Kanceláře tajemníka 
ÚMČ města Brna, Brno – Královo Pole 
Telefon: 541 588 111   E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx   ID DS: xyxbwjb   www.kralovopole.brno.cz   IČ: 44992785   Fax: 541 211 334