Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výběr členů rozkladových komisí'.


Příloha č. 1 k přípisu č. j. ÚOHS-V0043/2019/IN-10438/2019/130/JDa ze dne 12. 4. 2019 
 
 
Členové rozkladových komisí: 
 
Zaměstnanci  Úřadu: 
Mgr. Aleš Drbal  
Mgr. Iveta Pospíšilíková  
Mgr. Pavlína Škodová 
Mgr. Michael Mikulík, LL. M. 
 
Externí členové rozkladových komisí: 
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 
Mgr. Petr Běhan, Ph.D. 
JUDr. Kristina Škampová 
Mgr. Tomáš Tyll 
Ing. Jiří Vodička, Ph.D. 
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. 
JUDr. Michal Petr, Ph.D. 
JUDr. Martin Klimpl 
Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL. M. 
JUDr. Petra Buzková 
Mgr. Tomáš Machurek 
Mgr. Pavlína Trhalová 
Mgr. Lukáš Trojan 
Mgr. Jakub Kawulok 
Mgr. Pavel Drábek 
Mgr. Jiří Brož 
JUDr. Ľubomír Focko 
Mgr. Petr Kubín 
Ladislav Olšar 
Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. 
Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. 
JUDr. Jaroslav Tesák, Ph.D. 
Mgr. Lenka Knopová 
Mgr. Pavel Král 
JUDr. Petr Fiala 
JUDr. Marek Jakubík 
Mgr. Markéta Adámková 
JUDr. Tomáš Nevečeřal 
Mgr. Jan Sixta 
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. 
Mgr. Josef Valter 
Mgr. Martin Kramář, LL.M. 
JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 
Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 17.9.2019 13:32:28 +02:00


Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 
Mgr. Jakub Joska 
Mgr. Pavel Herman 
Mgr. Jan Hrazdira 
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, CSc. 
Mgr. Michael Brázda 
JUDr. Luboš Mikeška 
Mgr. Ondrej Suchánek 
JUDr. et PhDr. Jan Malast, Ph.D. 
JUDr. Petr Běhan 
JUDr. Ing. Jiří Nováček 
 
 
Elektronický podpis - 12.4.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 17.9.2019 13:32:28 +02:00