Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam církevních restitucí'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_415957
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Seznam církevních
restitucí
Odesílatel:
David Havlík, foi
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
23.03.2014 21:18:07
Doručeno:
23.03.2014 21:20:00
Přijato ke zpracování:
23.03.2014 21:20:00
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2014-03-23_21-18-07.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno platným uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 23.03.2014 21:20:00, ID datové zprávy je epdz_415957.