Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na pracovní návštěvu prezidenta republiky na Slovensku'.


 
Ministerstvo zahraničních věcí 
Tiskový odbor 
České republiky 
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 
tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044 
www.mzv.cz 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                                    V Praze dne 27. 2. 2019 
                                                                                                    Čj. 106337/2019-TO 
 
Věc:  Poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím  

 
Vážený pane Bergere, 
 
potvrzujeme tímto přijetí Vaší žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, a doručené na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen 
MZV)  dne  20.  2.  2019,  kterou  požadujete  poskytnutí  „kopie  faktury  (či  všech  souvisejících 
faktur)vystavené (vystavených) Ministerstvu zahraničních věcí za ubytování prezidenta Miloše 
Zemana  a  členů  jeho  delegace  při  prezidentově  pracovní  návštěvě  Slovenska  (summit 
prezidentů V4 ve Vysokých Tatrách) uskutečněné ve dnech 10. - 12. října 2018.“
 
MZV  jakožto  povinný  subjekt  Vaši  žádost  posoudilo  a  rozhodlo  o  poskytnutí 
informací. 

Požadované faktury Vám zasíláme v příloze tohoto vyrozumění. 
 
 
S úctou 
 
 
                                 Jakub Kopecký 
                                                                                                     tiskový odbor 
 
Vážený pan   
Vojtěch Berger 
 
 
 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx