Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dialog s Městskou částí Praha 6/Magistrátem hlavního města Prahy ohledně dopravní situace v ulicích Horoměřická a Na krutci v Praze 6'.

O B E C      H O R O M Ě Ř I C E 
Velvarská 100, 252 62 Horoměřice                                         
tel.:220970240 
 
Čj.: OUHO/0487/19/ Re 
 
 
                
 
V Horoměřicích dne 04.03.2019 
     
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane, 
Obec Horoměřice obdržela dne 18.02.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zasíláme Vám požadované dokumenty v příloze. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena Řepíková 
      podatelna 
 
Příloha: č.j.: OUHO/1913/18