Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Komunikace s obcí Prameny v záležitosti bezúročné půjčky (zadlužení obce) v roce 2019'.


 
 
Obec Prameny
                                          
 
Starostka obce 
 
 
 
V Pramenech 2.1. 2018 
 
Soupis dlužných částek vůči jedinému věřiteli obce REAL ASPEKT s.r.o., Praha – Slivenec,  
Za farou 831/37, PSČ 154 00 
 
1.  Pohledávka evidovaná: Exekutorský úřad JUDr. Jiří Janečka, PhD.  
V Bezovce1896/6,301 00 pod jednou spisovou značkou: 
 178EX 9/16-242 
 
Jistina:    22,150.687,73 Kč 
Úrok:       12,132.638,77 Kč 

Úrok z prodlení: 9,903.059,27 Kč 
Směnečná odměna: 40.222,00 Kč 
Celkem: 44,226.607,77 Kč 

 
 
2.   Smlouvy o půjčce (bezúročné) 
       1 278 581 Kč ze dne 7.7.2014,   Úhrada dluhu VZP (rok vzniku 1991) 
135 913  ze dne  18.12.2015, Úhrada dluhu MF ČKA ( vznik 1.6.2010) 
 
3.   Uhrazení dluhu obce Prameny za sociální pojištění OSSZ Cheb: 
 30 425,00 Kč 
 10 035,00 Kč   
 
4.  Půjčka od FO ze dne 18.7.2000 
120 525,00 Kč 
Záloha ze dne 18.7.2000 
              237 000,00 Kč  
              Celkem:  
              357 463, 00 Kč 
 
5.   Vydaná  směnka 18.9.1997(uznání dluhu) 12.3. 1999 a  27.3. 1999 a 22.6.2016 
6 162 658, 00 Kč   (úrok 17 % p.a.) 
 
 
6.  CELKEM: 52 201 744,77 Kč  
 
 
Vyčísleno k:  14.1.2019 
 
 
Michala Málková  
  starostka obce 
  
Obecní úřad Prameny se sídlem :Prameny 32, 353 01 Mariánské Lázně IČO: 00572799, tel.: 607732925, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx