Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Komunikace týkající se ulice Na Krutci, Praha 6'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Komunikace týkající se ulice Na
Krutci, Praha 6

Odesílatel:
Hana Huntová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
ČJ:
HSHMP 04931/2019
Identifikátor:
epdz_46716520
Odesláno (neověřený čas):
27.01.2019 19:37:25
Doručeno:
27.01.2019 20:10:01
Přijato ke zpracování:
27.01.2019 20:10:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
28.01.2019 20:10:07
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 27.01.2019 20:10:07
Strana 1 z 1