Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '4 C 225/2018, rozsudek ze dne 24.9.2018 č.l.28'.

ČESKÁ REPUBLIKA -OKRESNÍ SOUD PRAHA-VÝCHOD
Na Poříčí 20/1044, 112 97 Praha 1
tel. 221 729 311 (399), fax.: 257 005 060
e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx, ID datové schránky:zyaabwu

V Praze dne 5. února 2019
Vážený pan
Jakub Smola      43 Si 19/2019Na pokyn předsedkyně soudu Mgr. Jany Stejskalové soud sděluje, že vyřízení žádosti o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2019 Vám bylo v souladu s povinnostmi vztahujícími se k ochraně osobních údajů zasláno přímo na adresu v návrhu uvedenou.


Marta Krejčová
pracovnice infocentra