Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kvalifikace'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny
Věc, předmět
Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
15.01.2019 20:06:13
Počet příloh
1
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Kompletní obsah příchozího
Ověření validity obsahu souboru nebylo provedeno.
podání.eml
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy: 16.01.2019 07:12:44