Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Ulice na Krutci jako “jednosměrná silnice”'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Ulice na Krutci jako “jednosměrná
silnice”

Odesílatel:
Richard Hunt, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
ČJ:
MCP6 014651/2019
Identifikátor:
epdz_8361829
Odesláno (neověřený čas):
10.01.2019 10:19:03
Doručeno:
10.01.2019 10:19:35
Přijato ke zpracování:
10.01.2019 10:19:35
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
11.01.2019 10:19:35
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 10.01.2019 10:19:35
Strana 1 z 1