Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zjednosměrnění ulice Na Krutci - jednání Dopravní komise'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Zjednosměrnění ulice Na Krutci -
jednání Dopravní komise

Odesílatel:
Hana Huntová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
ČJ:
MCP6 009845/2019
Identifikátor:
epdz_8339464
Odesláno (neověřený čas):
08.01.2019 14:42:28
Doručeno:
08.01.2019 14:46:15
Přijato ke zpracování:
08.01.2019 14:46:15
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
09.01.2019 14:46:16
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 08.01.2019 14:46:16
Strana 1 z 1