Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz - cenné papíry'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz - cenné papíry
Odesílatel:
Michal Berg, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
ČJ:
MMB/0005759/2019
Identifikátor:
epdz_3263035
Odesláno (neověřený čas):
06.01.2019 16:30:47
Doručeno:
06.01.2019 16:35:00
Přijato ke zpracování:
06.01.2019 16:35:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
07.01.2019 16:35:00
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 06.01.2019 16:35:00
Strana 1 z 1