Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Protokoly o hlasování zastupitelstva'.

Z MC P7_10m
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
             Záznam ze zasedání konaného dne : 23.11.2015             
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                              předsedá:                               
                            PREZENCE č. 1                             
                         23.11.2015 18:48:19                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Přítomen       
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Přítomen       
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Přítomen       
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Přítomen       
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Přítomen       
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Přítomen       
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Přítomen       
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Přítomen       
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Přítomen       
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Přítomen       
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Přítomen       
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Přítomen       
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Přítomen       
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Přítomen       
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Přítomen       
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Přítomen       
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Neprezentován  
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Přítomen       
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Přítomen       
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Přítomen       
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Přítomen       
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Neprezentován  
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Přítomen       
  Kantor Petr                              ODS        5   Přítomen       
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Přítomen       
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Přítomen       
  Neuberg Josef                            ODS        18  Přítomen       
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Přítomen       
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Přítomen       
______________________________________________________________________
Celkem zastupitelů: 29
Přítomno: 27  Neprezentováno: 2
Rozprava 23.11.2015 19:10:43
Bod: 01. Zahájení schválení programu
Průběh rozpravy: 
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        1:28
TECHNICKÁ  Tutter Miroslav, MBA                      1:15
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:52
DISKUTUJE  Tutter                                    0:29
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:34
TECHNICKÁ  Kantor Petr                               0:27
TECHNICKÁ  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              0:12
TECHNICKÁ  Štěpán Daniel Mgr.                        0:31
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:01
TECHNICKÁ  Tutter Miroslav, MBA                      0:22
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:17
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 19:17:24                          
                   01. Zahájení schválení programu                    
______________________________________________________________________
Stránka 1

Z MC P7_10m
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Proti        
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Proti        
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Proti        
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Proti        
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Proti        
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Proti        
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Proti        
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 7 (24%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Hlasování o usnesení
  Zahájení - schválení programu
Rozprava 23.11.2015 19:18:18
Bod: 01. Zahájení schválení programu
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:18
DISKUTUJE  Neuberg Josef                             0:24 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Tutter Miroslav, MBA                      0:20
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:40
DISKUTUJE  vedoucí odboru                            0:24
Rozprava 23.11.2015 19:20:32
Bod: 02. Volba návrhového výboru
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:17
DISKUTUJE  občan P7                                  0:33
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:13
TECHNICKÁ  Vosecký František                         0:29
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:16
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 19:23:25                          
                     02. Volba návrhového výboru                      
______________________________________________________________________
Stránka 2

Z MC P7_10m
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Zdržel se    
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Zdržel se    
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (17%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Hlasování o usnesení
  Volba návrhového výboru
Rozprava 23.11.2015 19:23:49
Bod: 02. Volba návrhového výboru
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:07 - Příspěvek č. 1
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:09
Rozprava 23.11.2015 19:24:19
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        5:43
TECHNICKÁ  Holubkovová Hana                          0:26
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:08
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 3 - NESCHVÁLENO                     
                         23.11.2015 19:30:41                          
                           03. materiál č. 208 - hlasování o protinávrhu na 
vyřazení                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Proti        
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Nehlasoval   
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Proti        
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Nehlasoval   
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
Stránka 3

Z MC P7_10m
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Proti        
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Proti        
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Proti        
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Proti        
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Proti        
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Nehlasoval   
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Proti        
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Nehlasoval   
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Nehlasoval   
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Proti        
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 5 (17%)  Proti: 9 (31%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 15 (52%)
Procedurální hlasování
    hlasování o protinávrhu na vyřazení
Rozprava 23.11.2015 19:31:15
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      0:05 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Kantor Petr                               0:22
DISKUTUJE  Neuberg Josef                             0:46 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:18
DISKUTUJE  Neuberg Josef                             1:00 - Příspěvek č. 2
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:04
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      3:16 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        1:48 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    1:17 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  občan P7                                  1:44
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:36 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Kantor Petr                               0:26
TECHNICKÁ  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:27
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        8:07 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Tutter Miroslav, MBA                      1:29
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:04
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        3:10 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:24
DISKUTUJE  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  1:10 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  občan P7                                  1:06
DISKUTUJE  občan P7                                  3:02
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:03:25                          
                           03. materiál č. 208 - hlasování o 3. příspěvku 
M.Tuttera                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
Stránka 4

Z MC P7_10m
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Nehlasoval   
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Nehlasoval   
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 25 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 3. příspěvku M.Tuttera
Rozprava 23.11.2015 20:03:39
Bod: 03. materiál č.208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      1:51 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  občan P7                                  0:39
DISKUTUJE  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    1:25 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              2:11 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             3:06 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:10
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:13:22                          
                           03. materiál č.208 - hlasování o 3. příspěvku D. 
Štěpána                            
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
Stránka 5

Z MC P7_10m
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 26 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 3. příspěvku D. Štěpána
Rozprava 23.11.2015 20:13:35
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        1:13 - Příspěvek č. 3
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:14:59                          
                           03. materiál č.208 - hlasování o 3. příspěvku P. 
Zelenky                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Nehlasoval   
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
Stránka 6

Z MC P7_10m
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 24 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku P. Zelenky
Rozprava 23.11.2015 20:15:14
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:59 - Příspěvek č. 3
TECHNICKÁ  Štěpán Daniel Mgr.                        0:45
TECHNICKÁ  Zelenka Pavel                             0:52
TECHNICKÁ  Štěpán Daniel Mgr.                        0:22
TECHNICKÁ  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:27
TECHNICKÁ  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:11
DISKUTUJE  občan P7                                  4:12
DISKUTUJE  Večeřa David                              2:51 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     1:01 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              1:50 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Sokačová Linda                            2:27 - Příspěvek č. 1
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:33:01                          
                           03. materiál č. 208 - hlasování o 4. příspěvku D. 
Štěpána                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Proti        
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Stránka 7

Z MC P7_10m
Procedurální hlasování
    hlasování o 4. příspěvku D. Štěpána
Rozprava 23.11.2015 20:33:13
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        0:25 - Příspěvek č. 4
TECHNICKÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:32
TECHNICKÁ  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:12
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        0:13 - Příspěvek č. 5
TECHNICKÁ  Zelenka Pavel                             0:22
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:35:15                          
                           03. materiál č.208 - hlasování o 3. příspěvku J. 
Neuberga                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Nehlasoval   
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Proti        
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Nehlasoval   
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku J. Neuberga
Rozprava 23.11.2015 20:35:28
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Neuberg Josef                             2:54 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Navrátil Aleš, Ing.                       4:12 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Kubíček Petr Mgr.                         3:14 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Navrátil Aleš, Ing.                       0:39
Stránka 8

Z MC P7_10m
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:38
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:56 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:38 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Kubíček Petr Mgr.                         0:58 - Příspěvek č. 2
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:49:52                          
                           03. materiál č.208 - hlasování o 3. příspěvku P. 
Vyhnánka                            
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Nehlasoval   
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 26 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 3. příspěvku P. Vyhnánka
Rozprava 23.11.2015 20:50:04
Bod: 03. materiál č.208 
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:55 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:18 - Příspěvek č. 2
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 20:51:21                          
                           03. materiál č.208 - hlasování o 3. příspěvku P. 
Kubíčka                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
Stránka 9

Z MC P7_10m
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Nehlasoval   
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Nehlasoval   
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Nehlasoval   
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 3. příspěvku P. Kubíčka
Rozprava 23.11.2015 20:51:35
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Kubíček Petr Mgr.                         0:57 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        0:39 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:12
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        8:57
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 21:03:05                          
                           03. materiál č. 208 - zmatečné hlasování             
             
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Proti        
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Zdržel se    
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
Stránka 10

Z MC P7_10m
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Proti        
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Proti        
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 20 (69%)  Proti: 3 (10%)  Zdrželo se: 5 (17%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Hlasování o usnesení
  Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0037/14-Z  z
  jednání č. 2 ze dne 28.04.2014 na rozhodnutí o budoucí lokalizaci
  sídla Úřadu MČ Praha 7
Rozprava 23.11.2015 21:03:32
Bod: 03. materiál č. 208
Průběh rozpravy: 
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 21:03:46                          
                           03. materiál č.208                            
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Proti        
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Zdržel se    
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Proti        
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Proti        
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Proti        
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Proti        
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Stránka 11

Z MC P7_10m
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 5 (17%)  Zdrželo se: 4 (14%)  Nehlasoval: 1 (3%)
Hlasování o usnesení
  Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 č. 0037/14-Z  z
  jednání č. 2 ze dne 28.04.2014 na rozhodnutí o budoucí lokalizaci
  sídla Úřadu MČ Praha 7
Rozprava 23.11.2015 21:04:05
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:14 - Příspěvek č. 1
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:11
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                    HLASOVÁNÍ č. 13 - NESCHVÁLENO                     
                         23.11.2015 21:04:36                          
                           04. materiál č.207 - hlasování o protinávrhu o 
vyžazení                            
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Proti        
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Proti        
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Proti        
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Proti        
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Proti        
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Proti        
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Proti        
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Proti        
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Proti        
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Proti        
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Proti        
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Proti        
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Proti        
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Nehlasoval   
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Nehlasoval   
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Proti        
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Proti        
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Proti        
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Proti        
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 8 (28%)  Proti: 17 (59%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
   hlasování o protinávrhu o vyžazení
Rozprava 23.11.2015 21:04:56
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
Stránka 12

Z MC P7_10m
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:59
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        9:35
DISKUTUJE  občan P7                                  3:43
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             0:53 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Večeřa David                              0:33 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        1:25 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:52 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    1:04 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:51 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Neuberg Josef                             0:14 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             0:47 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Kantor Petr                               0:52 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Lehmann Richard, Ing., M.A.               0:36 - Příspěvek č. 1
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 21:35:43                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 3. příspěvku L. 
Burgerové                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Nehlasoval   
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Nehlasoval   
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku L. Burgerové
Rozprava 23.11.2015 21:36:00
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  1:05 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                2:08 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Večeřa David                              0:14
Stránka 13

Z MC P7_10m
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 21:39:34                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 3. příspěvku P. 
Zelenky                       
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 25 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku P. Zelenky
Rozprava 23.11.2015 21:39:47
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:29 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     2:07 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:11
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                0:56 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      0:20 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:17 - Příspěvek č. 2
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 21:45:38                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 4. příspěvku P. 
Zelenky                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
Stránka 14

Z MC P7_10m
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Nehlasoval   
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 4. příspěvku P. Zelenky
Rozprava 23.11.2015 21:45:50
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:31 - Příspěvek č. 4
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     8:14 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Navrátil Aleš, Ing.                       0:45 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              1:45 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Lehmann Richard, Ing., M.A.               0:21 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        6:44 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Kantor Petr                               0:54 - Příspěvek č. 2
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:06:40                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 5. příspěvku P. 
Zelenky a 3. příspěvku P. Vyhnánka                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
Stránka 15

Z MC P7_10m
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Nehlasoval   
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 5. příspěvku P. Zelenky a 3. příspěvku P. Vyhnánka
Rozprava 23.11.2015 22:06:55
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:34 - Příspěvek č. 5
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     1:18 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:05 - Příspěvek č. 3
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:10:03                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 3. příspěvku T. 
Kaštovského                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
Stránka 16

Z MC P7_10m
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 25 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 3. příspěvku T. Kaštovského 
Rozprava 23.11.2015 22:10:17
Bod: 04. materiál č. 207 
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Kaštovský MUDr                            0:59
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        0:51 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:19
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:12:53                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 3. příspěvku J. 
Čižinského                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 26 (90%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku J. Čižinského
Rozprava 23.11.2015 22:13:04
Bod: 04. materiál č. 207
Stránka 17

Z MC P7_10m
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        1:12 - Příspěvek č. 3
TECHNICKÁ  Kaštovský Tomáš, MUDr.                    0:26
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:14:48                          
                           04. materiál č.207 - hlasování o 6. příspěvku P. 
Zelenky                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 24 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 6. příspěvku P. Zelenky
Rozprava 23.11.2015 22:15:00
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:41 - Příspěvek č. 6
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:05 - Příspěvek č. 4
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:16:54                          
                           04. materiál č.207 - hlasování o 4. příspěvku P. 
Vyhnánka                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
Stránka 18

Z MC P7_10m
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 24 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 4. příspěvku P. Vyhnánka
Rozprava 23.11.2015 22:17:06
Bod: 04. materiál č. 207 
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Vyhnánek                                  0:25
DISKUTUJE  občan P7                                  7:58
DISKUTUJE  občan P7                                  1:49
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:24:20                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 7. příspěvku P. 
Zelenky a 5. příspěvku P. Vyhnánka                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Nehlasoval   
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
Stránka 19

Z MC P7_10m
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 24 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 7. příspěvku P. Zelenky a 5. příspěvku P. Vyhnánka
Rozprava 23.11.2015 22:24:34
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             0:49 - Příspěvek č. 7
DISKUTUJE  Sokačová Linda                            2:11 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     4:01 - Příspěvek č. 5
TECHNICKÁ  Večeřa David                              0:27
TECHNICKÁ  Večeřa David                              1:02
DISKUTUJE  občan P7                                  1:55
DISKUTUJE  občan P7                                  2:50
DISKUTUJE  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              2:10 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Kubíček Petr Mgr.                         0:45 - Příspěvek č. 1
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:39:29                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 8. příspěvku P. 
Zelenky a 4. příspěvku J. Čižinského                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
Stránka 20

Z MC P7_10m
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 25 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 8. příspěvku P. Zelenky a 4. příspěvku J. Čižinského
Rozprava 23.11.2015 22:39:42
Bod: 04. materiál č.207 
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             6:40 - Příspěvek č. 8
DISKUTUJE  občan P7                                  0:33
TECHNICKÁ  Zelenka Pavel                             0:18
TECHNICKÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:06
DISKUTUJE  Navrátil Aleš, Ing.                       2:24 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        4:02 - Příspěvek č. 4
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      1:27 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:22
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:14
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 22:56:05                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 9. příspěvku P. 
Zelenky, 
                                                 6. příspěvku P. Vyhnánka a 5. 
příspěvku J. Čižinského                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Stránka 21

Z MC P7_10m
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 23 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
   hlasování o 9. příspěvku P. Zelenky,6. příspěvku P. Vyhnánka a 5. příspěvku 
J. Čižinského
Rozprava 23.11.2015 22:56:20
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             1:07 - Příspěvek č. 9
DISKUTUJE  Vyhnánek Pavel, M. A.                     2:01 - Příspěvek č. 6
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        0:41 - Příspěvek č. 5
DISKUTUJE  Tutter Miroslav, MBA                      0:08 - Příspěvek č. 3
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:00:23                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o 3. příspěvku M. 
Tuttera                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Nehlasoval   
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 25 (86%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 3. příspěvku M. Tuttera
Rozprava 23.11.2015 23:00:33
Bod: 04. materiál č.207 
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Tutter, MBA                               1:03
Stránka 22

Z MC P7_10m
TECHNICKÁ  Zelenka Pavel                             0:23
DISKUTUJE  Štěpán Daniel Mgr.                        0:23 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D.  0:07 - Příspěvek č. 4
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:02:50                          
                           04. materiál č.207 - hlasování o 4. příspěvku L. 
Burgerové                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Nehlasoval   
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Pro          
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Pro          
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Pro          
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Nehlasoval   
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Pro          
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 24 (83%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 5 (17%)
Procedurální hlasování
    hlasování o 4. příspěvku L. Burgerové
Rozprava 23.11.2015 23:03:03
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Burgerová                                 0:27
DISKUTUJE  Večeřa David                              2:12 - Příspěvek č. 2
TECHNICKÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:08
DISKUTUJE  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.                0:21 - Příspěvek č. 1
TECHNICKÁ  Holubkovová Hana                          1:05
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:35
TECHNICKÁ  Večeřa David                              0:28
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:24
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:32
TECHNICKÁ  Holubkovová Hana                          0:28
TECHNICKÁ  Večeřa David                              0:53
TECHNICKÁ  Kubíček Petr Mgr.                         0:33
TECHNICKÁ  Večeřa David                              0:22
TECHNICKÁ  Holubkovová Hana                          0:01
Stránka 23

Z MC P7_10m
TECHNICKÁ  Vosecký František                         0:29
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:09
TECHNICKÁ  Holubkovová Hana                          0:02
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:02
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:35
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:25
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:23:03                          
                           04. materiál č.207 - hlasování o vložení bodu 3 - 
zmatečný hlasování                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Proti        
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Zdržel se    
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Zdržel se    
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 6 (21%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
    hlasování o vložení bodu 3 - zmatečný hlasování
Rozprava 23.11.2015 23:23:25
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:23:36                          
                           04. materiál č. 207 - hlasování o vložení bodu 3     
                      
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
Stránka 24

Z MC P7_10m
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Zdržel se    
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Zdržel se    
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Zdržel se    
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (24%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Procedurální hlasování
    hlasování o vložení bodu 3 
Rozprava 23.11.2015 23:24:07
Bod: 04. materiál č. 207
Průběh rozpravy: 
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:24:10                          
                           04. materiál č. 207                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Zdržel se    
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Zdržel se    
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
Stránka 25

Z MC P7_10m
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Zdržel se    
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (24%)  Nehlasoval: 3 (10%)
Hlasování o usnesení
  Návrh na oznámení nejvhodnější nabídkyve veřejné soutěži pro výběr
  budovy sídla Úřadu MČ Praha 7 a schválení dalšího postupu
Rozprava 23.11.2015 23:24:52
Bod: 05.  materiál č. 206
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:10 - Příspěvek č. 1
PŘEDKLÁDÁ  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:05
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                    HLASOVÁNÍ č. 30 - NESCHVÁLENO                     
                         23.11.2015 23:25:16                          
                          05.  materiál č. 206 - hlasování o protinávrhu na 
zrušení                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Proti        
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Proti        
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Proti        
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Proti        
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Proti        
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Proti        
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Proti        
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Proti        
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Proti        
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Proti        
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Proti        
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Pro          
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Nehlasoval   
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Proti        
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Proti        
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Proti        
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Proti        
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Proti        
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Stránka 26

Z MC P7_10m
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 5 (17%)  Proti: 16 (55%)  Zdrželo se: 2 (7%)  Nehlasoval: 6 (21%)
Procedurální hlasování
    hlasování o protinávrhu na zrušení
Rozprava 23.11.2015 23:25:35
Bod: 05.  materiál č. 206
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Vyhnánek Pavel, M. A.                     0:46
                        10. mimořádné Z MČ P7                         
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         23.11.2015 23:26:33                          
                          05.  materiál č. 206                            
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Pro          
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Pro          
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Pro          
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Zdržel se    
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Zdržel se    
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Zdržel se    
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 6 (21%)  Nehlasoval: 4 (14%)
Hlasování o usnesení
  Návrh k zapojení finančních prostředků z termínovaného vkladu VHČ do
  rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2015 v souvislosti s budoucí realiozací
  investice - pořízení sídla Úřadu městské části Praha 7
Rozprava 23.11.2015 23:26:57
Bod: 06. Závěr
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:27
Stránka 27