Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Protokoly o hlasování zastupitelstva'.

6. Z MČ P7_hlasování
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
             Záznam ze zasedání konaného dne : 27.7.2015              
            
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                              předsedá:                               
                            PREZENCE č. 1                             
                          27.7.2015 16:54:21                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Přítomen       
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Neprezentován  
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Přítomen       
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Přítomen       
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Neprezentován  
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Neprezentován  
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Přítomen       
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Přítomen       
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Přítomen       
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Neprezentován  
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Přítomen       
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Neprezentován  
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Neprezentován  
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Neprezentován  
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Neprezentován  
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Neprezentován  
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Přítomen       
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Přítomen       
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Přítomen       
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Neprezentován  
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Přítomen       
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Přítomen       
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Přítomen       
  Kantor Petr                              ODS        5   Přítomen       
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Přítomen       
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Přítomen       
  Neuberg Josef                            ODS        18  Přítomen       
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Přítomen       
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Neprezentován  
______________________________________________________________________
Celkem zastupitelů: 29
Přítomno: 18  Neprezentováno: 11
Rozprava 27.7.2015 17:10:07
Bod: 01. Zahájení - schválení programu
Průběh rozpravy: 
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        2:56
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:13:16                          
                  01. Zahájení - schválení programu                   
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
Stránka 1

6. Z MČ P7_hlasování
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 19 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  Zahájení - schválení programu 
Rozprava 27.7.2015 17:13:38
Bod: 02. Volba návrhového výboru
Průběh rozpravy: 
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:14
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:13:55                          
                     02. Volba návrhového výboru                      
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
Stránka 2

6. Z MČ P7_hlasování
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 20 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  Volba návrhového výboru
Rozprava 27.7.2015 17:14:43
Bod: 3. Dotazy a připomínky občanů 1
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:02
Rozprava 27.7.2015 17:14:59
Bod: 03. materiál č. 133
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Vacek M.                                  0:39
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:19
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:16:08                          
                         03. materiál č. 133                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Zdržel se    
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 16 (55%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (14%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Stránka 3

6. Z MČ P7_hlasování
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na schválení zpracování Strategického plánu rozvoje městské
  části Praha 7 na období 2016 - 2022
Rozprava 27.7.2015 17:16:28
Bod: 04. materiál č. 136
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Vacek M.                                  0:44
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:09
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:17:28                          
                         04. materiál č. 136                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (7%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  NÁVRH schválení nové investiční akce Nákup software - usnesení, úkoly
  v max. výši 130 tis. Kč ORJ 0913 - Odd. informatiky odboru KT a úpravu
  rozpočtu
Rozprava 27.7.2015 17:17:50
Bod: 05. materiál č. 137
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:58
HOVOŘÍ     Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              0:18
Stránka 4

6. Z MČ P7_hlasování
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                předsedá: Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.                
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:19:22                          
                         05. materiál č. 137                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (7%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v
  oblastech sport, kultura, životní prostředí, školství, bezpečnost a
  protidrogová prevence, sociální a zdravotní pro II. pololetí roku 2015
Rozprava 27.7.2015 17:19:48
Bod: 06. materiál č. 131
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:15
HOVOŘÍ     Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              0:18
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                předsedá: Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.                
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:20:29                          
                         06. materiál č. 131                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
Stránka 5

6. Z MČ P7_hlasování
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 11 (38%)
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu dle žádostí
  podaných v měsíci červnu 2015
Rozprava 27.7.2015 17:20:51
Bod: 07. materiál č. 132
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:19
HOVOŘÍ     Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              0:12
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                předsedá: Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.                
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:21:33                          
                         07. materiál č. 132                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
Stránka 6

6. Z MČ P7_hlasování
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (7%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury dle
  žádostí podaných v měsících dubnu-červnu 2015
Rozprava 27.7.2015 17:21:54
Bod: 08. materiál č. 134
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Kratochvílová Silvie, Mgr.                0:25
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:10
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:22:51                          
                         08. materiál č. 134                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Zdržel se    
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Zdržel se    
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (7%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Stránka 7

6. Z MČ P7_hlasování
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na jiné využití  vykázaných úspor ze zdrojů "účtu
  doprivatizace" investiční akce"FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky
  - Reko vnitřních rozvodů" na invest. akci "MŠ Na Výšinách -
  Reko zahrady"
Rozprava 27.7.2015 17:23:09
Bod: 09. materiál č. 138
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Kratochvílová Silvie, Mgr.                0:41
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:08
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:24:08                          
                         09. materiál č. 138                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 20 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  NÁVRH na zrušení realizace inv. akcí "ZŠ Korunovační  - vybudování
  přípr. třídy" a "ZŠ Strossmayerovo nám. -bud. Letohradská - soubor
  nábytku pro přípr. třídu" se zdrojem krytí ÚZ 310
Rozprava 27.7.2015 17:24:48
Bod: 10. materiál č. 139
Průběh rozpravy: 
PŘEDKLÁDÁ  Kratochvílová Silvie, Mgr.                0:39
Stránka 8

6. Z MČ P7_hlasování
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:08
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:25:39                          
                         10. materiál č. 139                          
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Pro          
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Pro          
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Pro          
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 20 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 9 (31%)
Hlasování o usnesení
  Návrh na rozděleni zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 PO
  FMŠ při PedF UK Praha 7, Na Výšinách 3/1078 - dodatek k dinančnímu
  vypořádání příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2014
  schválený Usnesením 0079/15-Z z 25.5.2015
Rozprava 27.7.2015 17:26:23
Bod: 11. Dotazy a připomínky občanů 2
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Občan P7                                  4:31
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        1:48 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Vosecký František                         1:46 - Příspěvek č. 1
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:15
DISKUTUJE  občan P7                                  4:32
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                1:57 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        2:28 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Vosecký František                         2:33 - Příspěvek č. 2
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:46:39                          
Stránka 9

6. Z MČ P7_hlasování
                          11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 3. 
příspěvku občana P7                         
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 18 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 11 (38%)
Hlasování o usnesení
  11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 3. příspěvku občana P7
Rozprava 27.7.2015 17:47:01
Bod: 11. Dotazy a připomínky občanů 2
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  občan P7                                  2:05
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        0:10
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:49:30                          
                          11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 3. 
příspěvku F. Voseckého                           
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
Stránka 10

6. Z MČ P7_hlasování
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Pro          
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Nehlasoval   
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Nehlasoval   
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Pro          
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 16 (55%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 13 (45%)
Hlasování o usnesení
  11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 3. příspěvku F. Voseckého 
Rozprava 27.7.2015 17:49:48
Bod: 11. Dotazy a připomínky občanů 2
Průběh rozpravy: 
DISKUTUJE  Vosecký František                         1:07 - Příspěvek č. 3
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          27.7.2015 17:50:58                          
                          11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 4. 
příspěvku občana P7                         
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Nehlasoval   
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Pro          
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Pro          
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
Stránka 11

6. Z MČ P7_hlasování
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Zdržel se    
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 15 (52%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 13 (45%)
Hlasování o usnesení
  11. Dotazy a připomínky občanů 2  - hlasování o 4. příspěvku občana P7 
Rozprava 27.7.2015 17:51:28
Bod: 12. Dotazy občanů
Průběh rozpravy: 
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                    HLASOVÁNÍ č. 14 - NESCHVÁLENO                     
                          27.7.2015 17:51:39                          
                          11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 3. 
příspěvku Mgr. J. Čižinského                       
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 14 (48%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 15 (52%)
Hlasování o usnesení
  11. Dotazy a připomínky občanů 2- hlasování o 3. příspěvku Mgr. J. Čižinského 
Rozprava 27.7.2015 17:52:04
Bod: 11. Dotazy a připomínky občanů 2
Stránka 12

6. Z MČ P7_hlasování
Průběh rozpravy: 
            6. mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 7            
                     předsedá: Čižinský Jan, Mgr.                     
                    HLASOVÁNÍ č. 15 - NESCHVÁLENO                     
                          27.7.2015 17:52:28                          
                          11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 4. 
příspěvku F. Voseckého                         
______________________________________________________________________
  Navrátil Aleš, Ing.                      Praha7Sobě 8   Pro          
  Biegel Richard,PhDr.,Ph.D.               Praha7Sobě 24  Pro          
  Čižinský Jan, Mgr.                       Praha7Sobě 3   Pro          
  Hurrle Jakob, Ing.                       Praha7Sobě 10  Pro          
  Třeštíková Hana, MgA.                    Praha7Sobě 7   Nehlasoval   
  Zelenka Pavel                            Praha7Sobě 23  Pro          
  Smetáček Pavel                           Praha7Sobě 22  Pro          
  Štolc Karel, Ing., CSc.                  Praha7Sobě 11  Pro          
  Burgerová Lenka, PhDr., Ing. arch.,Ph.D. Praha7Sobě 25  Nehlasoval   
  Vídenová Kateřina Ing. arch.             Praha7Sobě 9   Nehlasoval   
  Holubkovová Hana                         Praha7Sobě 41  Pro          
  Škarecký Pavel                           Praha7Sobě 13  Nehlasoval   
  Štěpán Daniel Mgr.                       ČSSD       14  Nehlasoval   
  Nguyenová Jaroslava                      ČSSD       15  Nehlasoval   
  Kubíček Petr Mgr.                        TOP09      16  Nehlasoval   
  Lehmann Richard, Ing., M.A.              TOP09      12  Nehlasoval   
  Hašek Michal, Ing.                       ANO2011    27  Nehlasoval   
  Kratochvílová Silvie, Mgr.               Koa.Pro7   6   Nehlasoval   
  Večeřa David                             Koa.Pro7   19  Pro          
  Kaštovský Tomáš, MUDr.                   ODS        20  Nehlasoval   
  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.             Koa.Pro7   2   Pro          
  Vosecký František                        Koa.Pro7   21  Pro          
  Vyhnánek Pavel, M. A.                    Praha7Sobě 4   Pro          
  Kantor Petr                              ODS        5   Nehlasoval   
  Sokačová Linda                           Praha7Sobě 42  Pro          
  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.               Praha7Sobě 1   Pro          
  Neuberg Josef                            ODS        18  Nehlasoval   
  Svoboda Jan                              ANO2011    26  Nehlasoval   
  Tutter Miroslav, MBA                     TOP09      17  Nehlasoval   
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 15 hlasů
Celkem zastupitelů: 29
Pro: 14 (48%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasoval: 15 (52%)
Hlasování o usnesení
  11. Dotazy a připomínky občanů 2 - hlasování o 4. příspěvku F. Voseckého
Rozprava 27.7.2015 18:04:56
Bod: 11. Dotazy a připomínky občanů 2
Průběh rozpravy: 
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:17
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        0:01 - Příspěvek č. 1
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:00
HOVOŘÍ     Čižinský Jan, Mgr.                        0:02
DISKUTUJE  občan P7                                  0:48
DISKUTUJE  Vosecký František                         1:39 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  občan P7                                  0:46
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        2:46 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                1:40 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  občan P7                                  0:31
DISKUTUJE  Čižinský Jan, Mgr.                        0:28 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  občan P7                                  1:24
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:00
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                0:58 - Příspěvek č. 2
Stránka 13

6. Z MČ P7_hlasování
DISKUTUJE  Vosecký František                         2:24 - Příspěvek č. 2
DISKUTUJE  občan P7                                  2:24
DISKUTUJE  Mareš Kamil Vavřinec, Ing.                1:13 - Příspěvek č. 3
DISKUTUJE  Zelenka Pavel                             2:19 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Mirovský Ondřej, Mgr., M.EM.              2:20 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:50 - Příspěvek č. 1
DISKUTUJE  občan P7                                  4:38
DISKUTUJE  Holubkovová Hana                          0:12 - Příspěvek č. 2
PŘEDKLÁDÁ  Čižinský Jan, Mgr.                        1:13
DISKUTUJE  občan P7                                  5:31
Stránka 14