Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam oprávnění k provozování stanice technické kontroly'.


 
 
 
Odbor dopravy a silničního 
Pan 
hospodářství 
David Havlík 
oddělení dopravy a správních agend 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
datum 
vyřizuje 
číslo jednací 
spisová značka 
18. září 2018 
Ing. Roman Michna 
KUZL 66612/2018DOP 
 KUSP 63597/2018 DOP 
 
Poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
 
V souladu  s vaší  žádostí  ze  dne  3.  9.  2018  o  zaslání  seznamu  držitelů  oprávnění  k provozování 
stanice technické kontroly  k datu podání  žádosti o informace, včetně uvedení názvu obchodní firmy, 
sídla  a  identifikačního  čísla,  jedná-li  se  o  právnickou  osobu,  jméno,  příjmení  obchodní  firmy,  
jde-li  o  podnikatele  rodné  číslo,  místo  trvalého  pobytu,  jedná-li  se  o  fyzickou  osobu,  typ  stanice 
technické kontroly, provozovnu stanice technické kontroly, termín zahájení provozu.  
Dále  s žádostí  o  zaslání  seznamu  žadatelů  o  oprávnění  k provozování  stanice  technické  kontroly 
k datu  podání  této  žádosti  o  informace  včetně  uvedení  názvu  obchodní  firmy,  sídla  a  identifikačního 
čísla, jedná-li se o právnickou osobu, jméno, příjmení obchodní firmy, jde-li o podnikatele rodné číslo, 
místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu, typ stanice technické kontroly, provozovnu stanice 
technické kontroly, termín předpokládaného zahájení provozu.   
Informaci poskytujeme v souladu s §8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů následující informaci: 
 
1) Ke dni podání žádosti o informace jsou držitelem oprávnění k provozování stanice technické 
kontroly tyto subjekty: 

  Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Sídlo: J.A.Bati 5637, Zlín, PSČ: 760 01, Identifikační 
číslo:  720  52  767,  Provozovna:  Zlínská  991,  Holešov,  PSČ:  769  01,  Druh  stanice  technické 
kontroly: Neveřejná, Termín zahájení provozu: 15. 11. 1996.  
  TEST  -  CAR  Holešov  spol.  s  r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  Holešov  -  Všetuly,  Palackého  464,  
PSČ  76901,  Identifikační  číslo:  262  27 916,  Druh  stanice  technické  kontroly:  OA,T,  Termín 
zahájení provozu: 8. 12. 2003.  
  DAPAS,  a.s.,  Sídlo  a  provozovna:  Hulínská  3221/26,  Kroměříž,  PSČ:  767  01,  Identifikační 
číslo: 253 41 294, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 9. 8. 2002. 
  CSAO,  spol.  s  r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  Bílanská  2595/95,  Kroměříž,  PSČ:  767  01, 
Identifikační  číslo:  449  63 823,  Druh  stanice  technické  kontroly:  OA,  T,  Termín  zahájení 
provozu: 12. 7. 2002.  
  KM  AUTEXIM,  spol.  s  r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  Hulínská  2383/3,  Kroměříž,  PSČ:  767  01, 
Identifikační  číslo:  634  74 182,  Druh  stanice  technické  kontroly:  NA,  T,  Termín  zahájení 
provozu: 27. 1. 1998.  
  DEKRA  CZ  a.s.,  Sídlo:  Türkova  1001/9,  Chodov,  Praha  4,  PSČ:  149  00,  Identifikační  číslo: 
492 40 188, Provozovna: Březolupy 475, PSČ: 687 13, Druh stanice technické kontroly: OA,T, 
Termín zahájení provozu: 1. 7. 1996. 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
IČO: 708  91 320 
tř. Tomáše Bati 21 
www.kr-zlinsky.cz 
761 90  Zlín 
 
1/3 


 
  STK  Kunovice  s.r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  náměstí  Svobody  578,  Kunovice,  PSČ:  686  04, 
Identifikační číslo: 268 95 544, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 
2. 2. 2004. 
  STK  Vlčnov,  s.r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  Vlčnov  556,  PSČ  687  61,  Identifikační  
číslo:  253  12 537,  Druh  stanice  technické  kontroly:  OA,  T,  Termín  zahájení  
provozu: 10. 10. 1996.  
  STK  Uherské  Hradiště  s.r.o.,  Sídlo:  Smetanova  993/8a,  Veveří,  Brno,  PSČ:  602  00, 
Identifikační  číslo:  035  09 320,  Provozovna:  Sokolovská  1792,  Uherské  Hradiště,  
PSČ: 686 01, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 17. 3. 2016.  
  HESPO s.r.o., Sídlo: třída  3. května  850, Malenovice, Zlín,  PSČ:  763  02, Identifikační číslo: 
607 01 196, Provozovna Luční čtvrť 1824, Staré Město, PSČ: 686 03, Druh stanice technické 
kontroly: NA,T, Termín zahájení provozu: 14. 3. 2002.  
  STK  Rožnov,  s.r.o.,  Sídlo:  Rychaltice  114,  Hukvaldy,  PSČ:  739  46,  Identifikační  
číslo: 255  68 655,  Provozovna: Tylovice 2491, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ:  756 61,  Druh 
stanice technické kontroly: OA,T, Termín zahájení provozu: 10. 5. 2004.  
  CAR  OK  STK  s.r.o.,  Sídlo:  č.p.  455,  Liptál,  PSČ:  756  31,  Identifikační  číslo:  253  51 214, 
Provozovna:  Bobrky  495, Vsetín,  PSČ:  755  01,  Druh  stanice  technické kontroly:  OA,  Termín 
zahájení provozu: 4. 3. 2002.  
  A  M  G  CENTRUM,  s.  r.  o.,  Sídlo:  Jiřího  ze  Vtelna  1731/11,  Horní  Počernice,  Praha  9,  
PSČ:  193  00,  Identifikační  číslo:  633  22 285,  Provozovna:  Poličná  508,  Valašské  Meziříčí, 
PSČ: 757 01, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 2. 1. 2006.  
  TESTCAR  s.r.o.,  Sídlo:  Vítkovická  3083/1,  Moravská  Ostrava,  Ostrava,  PSČ:  702  00, 
Identifikační číslo: 633 20 461, Provozovna: Palackého 220, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01, 
Druh stanice technické kontroly: NA,T, Termín zahájení provozu: 6. 6. 2002.  
  ORSÁK - TK s.r.o., Sídlo  a provozovna:  Brumovská 279,  Valašské Klobouky,  PSČ: 766 01, 
Identifikační číslo: 058 60 831, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 
17. 7. 2002.  
  HESPO s.r.o., Sídlo: třída  3. května  850, Malenovice, Zlín,  PSČ:  763  02, Identifikační číslo: 
607  01  196,  Provozovna  Letiště  1894,  Otrokovice,  PSČ:  765  02,  Druh  stanice  technické 
kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 7. 3. 2012.  
  STK  CENTRUM  VIZOVICE,  s.r.o.,  Sídlo:  Štítná  nad  Vláří-Popov  -  Štítná  nad  Vláří  414,  
PSČ  763  33,  Identifikační  číslo:  292  59 100,  Provozovna:  Zlínská  ulice  1160,  Vizovice,  
PSČ: 763 12, Druh stanice technické kontroly: OA, Termín zahájení provozu: 15. 10. 2013.  
  HESPO  s.r.o.,  Sídlo  a  provozovna:  třída  3.  května  850,  Malenovice,  Zlín,  PSČ:  763  02, 
Identifikační číslo: 607 01 196, Druh stanice technické kontroly: OA, NA, T, Termín zahájení 
provozu: 11. 3. 2002.  
  Střední  odborné  učiliště  Valašské  Klobouky,  Sídlo  a  provozovna:  Brumovská  456,  Valašské 
Klobouky, PSČ: 766 01, Identifikační číslo: 000 54 771, Druh stanice technické kontroly: NA, 
T, Termín zahájení provozu: 19. 6. 2002.  
  PODHORAN STK, s.r.o., Sídlo a provozovna: Pod Kaštany 499, 763 17 Lukov, Identifikační 
číslo: 634 93 888, Druh stanice technické kontroly: T, Termín zahájení provozu: 7. 5. 2002. 
  NOVAAGROTIS s.r.o., Sídlo: Zlín - Kostelec, Na Rusavě 232, PSČ 763 14, Identifikační číslo: 
269  16 321,  Provozovna:  Holešovská  454,  Fryšták,  PSČ:  763  16,  Druh  stanice  technické 
kontroly: T, Termín zahájení provozu: 13. 4. 2017. 
  Fyzická  osoba,  přičemž  tato  osoba  nedala  souhlas  s  poskytováním  osobních  údajů, 
Provozovna:  Ostrožská  Lhota  413,  PSČ:  687  23,  Druh  stanice  technické kontroly:  T,  Termín 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
IČO: 708  91 320 
tř. Tomáše Bati 21 
www.kr-zlinsky.cz 
761 90  Zlín 
 
2/3 


 
zahájení  provozu:  25.  10.  2016.  K tomuto  Vám  krajský  úřad  dále  sděluje,  že  výše 
specifikovaná  žádost  o  poskytnutí  informací  v  části,  kde  požadujete  sdělit  osobní  údaje 
fyzických  osob,  jež  jsou  držiteli  či  žadateli  o  oprávnění  k provozování  STK,  je  řešena 
samostatným  rozhodnutím  krajského  úřadu  o  odmítnutí  části  žádosti  o  poskytnutí  informací. 
Toto rozhodnutí bude oznámeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
2) Ke dni podání žádosti o informace EVIDUJEME následující subjekty jako žadatele o udělení 
oprávnění k provozování stanice technické kontroly: 

  STK  Uherské  Hradiště  s.r.o.,  Sídlo:  Smetanova  993/8a,  Veveří,  Brno,  PSČ:  602  00, 
Identifikační  číslo:  035  09 320,  Provozovna:  Sokolovská  1792,  Uherské  Hradiště,  
PSČ:  686  01,  Druh  stanice  technické  kontroly:  OA,  Termín  předpokládaného  zahájení 
provozu: 30. 10. 2018.  
  Mařatská  s.r.o.,  Sídlo:  Sokolovská  1792,  Mařatice,  Uherské  Hradiště,  PSČ:  686  01, 
Identifikační číslo: 060 46 762, Provozovna: U Korečnice, Uherský Brod, PSČ: 688 01, Druh 
stanice technické kontroly: OA, Termín předpokládaného zahájení provozu: červen 2020.  
 
 
Použité zkratky: 
„OA“  -  stanice  technické  kontroly  pro  silniční  motorová  a  přípojná  vozidla  kategorií  L,  M1,  N1,  O1  
a O2. 
„NA“ - stanice technické kontroly pro silniční motorová a  přípojná vozidla kategorií  M2,  M3, N2, N3, 
O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, S a Z. 
„T“ - stanice technické kontroly pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, S a Z. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Roman Michna           
 
 
otisk úředního razítka                        
oprávněná úřední osoba 
referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství     
 
 
Rozdělovník: 
1x email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
1x datová schránka: 57dun59 
1x spis Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
1x Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení organizační – centrální evidence o informacích 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje 
IČO: 708  91 320 
tř. Tomáše Bati 21 
www.kr-zlinsky.cz 
761 90  Zlín 
 
3/3