Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouva'.


 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
Vážená paní 
 
Odbor ekonomický 
           
          
 
 
Váš dopis zn.:    P10-010457/2014 
Naše značka:    P10-010821/2014 
Vyřizuje linka:    Šustová/525 
V Praze dne:  
 11.2.2014 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Odbor  ekonomický  Úřadu  městské  části  Praha  10  obdržel  dne  28.1.2014  Vaši  žádost  podle  zákona                      
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)   
o poskytnutí informací ve znění: 
  
Žádám  o  poskytnutí  seznamu  všech  přijatých  a  proplacených  faktur  od  firmy  LILA-arcitektonický 
ateliér, s.r.o., Praha 10 v členění č. faktury, datum a částka, za který projekt. 
 
V souladu  s ustanovením  §  14  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme  v následující 
formě: 
 
MČ Praha 10 eviduje od roku 2001 tytu faktury: 
 
Číslo 
Datum 
Částka 
Popis 
faktury 
1121 
6.6.2001 
6 825,00  ZVŠ V Olšinách, rozpočrt pro výměnu oken 
1139 
14.8.2001 
23 887,50  Streetareál Gutova – technický dozor 
1147 
2.10.2001 
23 887,50  ZŠ Gutova – technický a autorský dozor 
1151 
12.10.2001 
23 887,50  IN – technický dozor Streetareál Gutova 
2103 
11.3.2002 
59 587.50  Konečná fa – ing. Činnost a proj. Činnost Streetareál Gutova 
3124 
2.6.2003 
50 400.00  Areál volného času Gutova – projekt I. etapa 
3145 
4.11.2003 
77 700,00  Areál volného času Gutova – projekt a projednání stav. povolení 
3156 
11.12.2003 
15 750,00  Gutova 1987/39 Areál volného času (povrch hřišt) 
4104 
28.1.2004 
3150,00  Storno – dopis 4. 2. 2004 
4161 
3.12.2004 
46 467,00  Areál volného času – horolezecká stěna fa č. 1 – dílčí 
4104 
3.12.2004 
3 150,00  Areál volného času Gutova archeol.dohled fa č. 2 – konečná 
4164 
15.12.2004 
139 960,00  Gutova  areál volného času – projekt pro stavební povolení 
5121 
7.6.2005 
179 149,00  Areál volného času - Gutova 
5205 
14.12.2005 
142 550,00  Areál volného času Gutova – tech. a autorský dozor 
6127 
27.7.2006 
987 700,00  ZŠ Gutova – výstavba areálu volného času 
6146 
11.12.2006 
186 830,00  ZŠ Gutova – Areál volného času 
6147 
11.12.2006 
193 999,00  ZŠ Gutova – Areál volného času - PD 
6145 
11.12.2006 
511 700,00  ZŠ Gutova – Areál volného času 
7104 
12.4.2007 
197 540,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času 
7105 
12.4.2007 
271 320,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času 
7106 
12.4.2007 
171 360,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času 
7103 
12.4.2007 
493 850,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času 
7136 
6.12.2007 
264 180,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času – objekt zázemí 
7135 
6.12.2007 
495 040,00  ZŠ Gutova – výstavba Areálu volného času – vodní svět 
 
 

 
Číslo 
Datum 
Částka 
Popis 
faktury 
08103 
22.02.2008 
149 940,00  ZŠ Gutova -výstavba Areálu vol.času - zaměření areálu 
08105 
30.04.2008 
153 510,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
08121 
17.10.2008 
96 390,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - sportovní hřiště se zázemím 
Storno faktura - z důvodu formální nesprávnosti 
08122 
17.10.2008 
511 700,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - sportovní hřiště se zázemím 
Storno faktura - z důvodu formální nesprávnosti 
08123 
17.10.2008 
351 050,00  Storno faktura - rozhodnutí odboru OMP / 82/ 
08124 
17.10.2008 
279 650,00   - 
08125 
30.10.2008 
1 071 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - objekt bazénu 
08122 
24.11.2008 
511 700,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-sportovní hřiště se zázemím 
08123 
24.11.2008 
351 050,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-nafukovací haly 
08124 
24.11.2008 
279 650,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-dětské hřiště II.etapa 
08121 
24.11.2008 
96 390,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-sportovní hřiště se zázemím 
08130 
18.12.2008 
83 300,00  ZŠ Gutova-výstavba Areálu vol.času - PD-stavební povolení 
08131 
18.12.2008 
65 450,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-vyř.stav.povolení – Nafukov. haly 
08132 
18.12.2008 
54 740,00  ZŠ Gutova-výstavba Areálu vol.času - PD-stav. Pov. - Dětské hřiště II.Etapa 
09112 
27.05.2009 
2 356 200,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - objekt bazénu 
9116 
29.05.2009 
76 160,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
9115 
29.05.2009 
154 700,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
9114 
29.05.2009 
83 300,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
09117 
04.06.2009 
51 587,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-tenisové kurty 
09116 
04.06.2009 
73 423,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-Etapa VII 
09126 
22.09.2009 
35 700,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - studie - sadové úpravy 
09127 
22.09.2009 
44 090,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
09128 
22.09.2009 
47 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD -sadové úpravy 
09131 
19.10.2009 
238 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-přístavba obj.zázemí 
09132 
19.10.2009 
53 550,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - návrh stavby-terasa 
09133 
19.10.2009 
249 900,00  ZŠ Gutova - výstvba Areálu vol.času - PD-objekt zázemí 
09134 
21.10.2009 
116 026,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD-ČTÚ,palisády,komunikace 
10105 
12.04.2010 
151 200,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Lanový park 
10104 
12.04.2010 
186 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Minigolf 
10106 
12.04.2010 
354 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - sportovní areál v Olšinách 
10108 
22.04.2010 
192 000,00  ZŠ Gutova - výstavba  Areálu vol.času - Minigolf 
10109 
22.04.2010 
30 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Lanový park 
10110 
22.04.2010 
360 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - sportovní areál v Olšinách 
10111 
22.04.2010 
179 928,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
10112 
22.04.2010 
9 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areáluvol.času - sport.areál 
10117 
01.06.2010 
9 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
10118 
01.06.2010 
120 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD bazén 
10119 
01.06.2010 
14 279,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času 
10120 
01.06.2010 
47 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD 
10121 
01.06.2010 
22 015,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD 
10123 
01.06.2010 
439 200,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD 
10122 
01.06.2010 
217 200,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD 
10128 
26.07.2010 
14 040,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10129 
26.07.2010 
83 460,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10130 
26.07.2010 
11 700,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10131 
26.07.2010 
20 280,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10132 
26.07.2010 
54 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - rekreač.park Strašnice 
10133 
26.07.2010 
44 400,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - rekreační areál Strašnice 
10134 
26.07.2010 
148 200,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD vizualizace – rekr. areál Strašnice 
10135 
26.07.2010 
686 400,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - sportovní areál V Olšinách 

Číslo 
Datum 
Částka 
Popis 
faktury 
10136 
26.07.2010 
36 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - Lanový park 
10156 
18.10.2010 
221 340,00   Storno faktura  
10155 
18.10.2010 
20 520,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10154 
18.10.2010 
18 300,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD 
10153 
18.10.2010 
27 300,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - autorský dozor 
10152 
18.10.2010 
63 600,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Lanový park 
10151 
18.10.2010 
20 880,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Rekreační park 
10150 
18.10.2010 
36 000,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - Sportovní areál 
10149 
18.10.2010 
13 512,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - Rekreační park 
10156 
27.10.2010 
176 760,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času PD 
10166 
03.12.2010 
182 400,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD dostav.rekreač.parku 
10165 
03.12.2010 
446 160,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - změna rekreač.parku 
10167 
03.12.2010 
65 520,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - změna lan.parku 
10167 
03.12.2010 
133 380,00  ZŠ Gutova - výstavba Areálu vol.času - PD - změna lan.parku 
11115 
07.06.2011 
19 404,00  revitalizace parku Gutova - PD 
11123 
21.07.2011 
12 720,00  revitalizace parku Gutova - PD - banner 
11124 
21.07.2011 
339 660,00  revitalizace parku Gutova - PD - změna stavby 
11139 
24.10.2011 
7 020,00  revitalizace parku Gutova - PD rekreační park 
11143 
15.11.2011 
24 000,00  revitalizace parku Gutova - Lanový park - PD 
11142 
15.11.2011 
20 880,00  revitalizace parku Gutova - minigolf - AD 
11148 
05.12.2011 
248 640,00  revitalizace parku Gutova - PD bazén 
11157 
16.12.2011 
28 800,00  revitalizace parku Gutova - PD - studně 
11156 
16.12.2011 
88 920,00  revitalizace parku Gutova - PD-minigolf 
11130 
02.08.2011 
18 000,00  studie - zhodnocení objektu Mrštíkova 205/23 na MŠ 
12104 
13.02.2012 
88 260,00  ZŠ Gutova - odstranění bazénu - PD 
12105 
14.02.2012 
162 708,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD Mrštíkova 205/23 
12108 
14.03.2012 
167 904,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD - MŠ Mrštíkova 205/23 
12114 
09.05.2012 
91 200,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - MŠ Mrštíková 205/23 
12115 
09.05.2012 
11 988,00  rekonstrukce a výstavby nových MŠ - MŠ Mrštíkova 205/23 
12120 
05.06.2012 
28 800,00  ZŠ Gutova - odstranění bazénu,stavba amfiteátru 
12119 
05.06.2012 
54 240,00  revitalizace parku Gutova - minigolf - AD 
12125 
18.06.2012 
7 200,00  revitalizace parku Gutova - rekreační park Strašnice 
12126 
20.06.2012 
581 856,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD - MŠ Mrštíkova 205/23 
12133 
03.10.2012 
612 876,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD - MŠ Mrštíkova 
12132 
03.10.2012 
92 976,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD - MŠ Mrštíkova 
11155 
29.12.2011 
75 240,00  Projektová příprava na demolici venkovního bazénu - ZŠ Gutova 
13116 
07.05.2013 
165 165,00  rekonstrukce a výstavba nových MŠ - PD interier - MŠ Mrštíkova 205/23 
13128 
12.09.2013 
72 000,00  rozšíření AVČ Gutova - PD - studny 
 
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
 
Ing. Mária Gombíková 
vedoucí odboru ekonomického  
 
,,podepsáno elektronicky“ 
 
                                                  ,, otisk úředního razítka“ 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093525 
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30  fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx