Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 7
VÝDAJE, KTERÉ JSOU NEBO MAJÍ BÝT KRYTY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE VČETNĚ STANOVENÉHO PODÍLU STÁTNÍHO 
ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ TĚCHTO VÝDAJŮ V ROCE 2018

Kryto příjmem z 
Nástroj
Program
Podíl SR 
Výdaje celkem 
rozpočtu EU
Programové období 2014-2020
10400
OP Zaměstnanost 2014+
6 403 614
21 442 023
27 845 637
10700
Integrovaný regionální operační program 2014+
311 752 488
800 000 000
1 111 752 488
10800
OP Praha - pól růstu ČR  2014+
0
500 000 000
500 000 000
10901
OP Technická pomoc - MMR 2014+
123 539 317
711 882 956
835 422 273
11000
OP přeshraniční spolupráce - Technická pomoc 2014+
50 544 039
45 161 329
95 705 368
11100
TP DANUBE a CENTRAL EUROPE - EU
0
2 000 000
2 000 000
11101
OP nadnárodní spolupráce - Central Europe 2014+ - SR
2 050 000
0
2 050 000
11102
Příspěvky mezinárodním organizacím DANUBE Program 2014-2020 - SR
1 400 000
0
1 400 000
11120
OP meziregionální spolupráce Technická pomoc 2014+ - SR
2 550 000
0
2 550 000
CELKEM 2014-2020
498 239 458
2 080 486 308
2 578 725 766