Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 6
Strana 1
Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
spolufinancování ČR ze SR
kryto příjmy z rozpočtu EU/FM
celkem
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)
průměrná roční 
program / 
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
motivace na 
projekt;
průměrný měsíční plat 
B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
kmenoví 
kmenoví 
jednorázové 
fyzickou osobu 
z toho:
z toho:
z toho:
kód - nástrojové 
v Kč
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zaměstnanci 
zaměstnanci (plat 
navýšení 
(plat plně SR) v 
prostředky na 
prostředky na 
zákona o státní službě (u SPO)
třídění 2)
(přepočet na 
plně SR) - 
(přepočet na 
motivace 
OPPP/OON
celkem

prostředky na platy
OPPP/OON
celkem
OPPP/OON
celkem
motivace (plat 
motivace (plat 
úvazky a 
motivace (fyzické 
úvazky a 
platy
platy
(plat plně 
plně SR)
SR)
C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
celorok ) 3)
osoby ) 4)
celorok ) 5)
SR)
(SPO)
1
2=(13-13a)/(4+6)/12
3=13a/5
4
5
6
7
7a
8
9=7+8
10
10a
11
12=10+11
13=7+10
13a=7a+10a
14=8+11
15=13+14
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1)
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem
x
30 325
63 067
0,00
48,00
318,00
19 045 987
454 080
2 071 113
21 117 100
99 703 042
2 573 120
11 736 308
111 439 350
118 749 029
3 027 200
13 807 421
132 556 450
A
x
30 391
63 067
0
48
296
17 880 076
454 080
x
17 880 076
93 096 214
2 573 120
x
93 096 214
110 976 290
3 027 200
x
110 976 290
B
x
29 442
0
0
0
22
1 165 911
0
x
1 165 911
6 606 828
0
x
6 606 828
7 772 739
0
x
7 772 739
C
x
x
x
x
x
x
x
x
2 071 113
2 071 113
x
x
11 736 308
11 736 308
x
x
13 807 421
13 807 421
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem 
x
30 325
63 067
0,00
48,00
318,00
19 045 987
454 080
2 071 113
21 117 100
99 703 042
2 573 120
11 736 308
111 439 350
118 749 029
3 027 200
13 807 421
132 556 450
IROP - kráceno o NNV
107
23 818
0
0,00
0,00
110,00
5 949 568
0
267 794
6 217 362
25 490 000
0
1 517 500
27 007 500
31 439 568
0
1 785 294
33 224 862
A
x
23 656
0
109,00
5 874 978
x
5 874 978
25 067 321
x
25 067 321
30 942 299
0
x
30 942 299
B
x
41 439
0
1,00
74 590
x
74 590
422 679
x
422 679
497 269
0
x
497 269
C
x
x
x
x
x
x
x
x
267 794
267 794
x
x
1 517 500
1 517 500
x
x
1 785 294
1 785 294
OP TP - kráceno o NNV
109
33 767
84 089
0,00
36,00
208,00
13 096 419
454 080
1 677 069
14 773 488
74 213 042
2 573 120
9 503 391
83 716 433
87 309 461
3 027 200
11 180 460
98 489 921
A
x
34 317
84 089
36,00
187,00
12 005 098
454 080
x
12 005 098
68 028 893
2 573 120
x
68 028 893
80 033 991
3 027 200
x
80 033 991
B
x
28 871
0
21,00
1 091 321
x
1 091 321
6 184 149
x
6 184 149
7 275 470
0
x
7 275 470
C
x
x
x
x
x
x
x
x
1 677 069
1 677 069
x
x
9 503 391
9 503 391
x
x
11 180 460
11 180 460
Cíl 2 - kráceno o NNV
110
0
0
0,00
12,00
0,00
0
0
126 250
126 250
0
0
715 417
715 417
0
0
841 667
841 667
A
x
0
0
12,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
126 250
126 250
x
x
715 417
715 417
x
x
841 667
841 667
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem 6)
x
42 129
0
0,00
0,00
563,00
42 693 560
0
4 650 000
47 343 560
241 930 175
0
26 350 000
268 280 175
284 623 735
0
31 000 000
315 623 735
v tom: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
x
42 129
0
0,00
0,00
563,00
42 693 560
0
4 650 000
47 343 560
241 930 175
0
26 350 000
268 280 175
284 623 735
0
31 000 000
315 623 735
IROP - upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody; 40 
míst zůstává bez peněz  

107
41 595
0
0,00
0,00
483,00
36 162 988
0
4 200 000
40 362 988
204 923 596
0
23 800 000
228 723 596
241 086 584
0
28 000 000
269 086 584
A
x
41 595
0
483,00
36 162 988
x
36 162 988
204 923 596
x
204 923 596
241 086 584
0
x
241 086 584
B
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
4 200 000
4 200 000
x
x
23 800 000
23 800 000
x
x
28 000 000
28 000 000
OP TP upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody 
109
45 351
0
0,00
0,00
33,00
2 693 861
0
0
2 693 861
15 265 214
0
0
15 265 214
17 959 075
0
0
17 959 075
A
x
45 351
0
33,00
2 693 861
x
2 693 861
15 265 214
x
15 265 214
17 959 075
0
x
17 959 075
B
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
x
x
0
x
x
0
0
Cíl 2 upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody 
110
45 351
0
0,00
0,00
47,00
3 836 711
0
450 000
4 286 711
21 741 365
0
2 550 000
24 291 365
25 578 076
0
3 000 000
28 578 076
A
x
45 351
0
47,00
3 836 711
x
3 836 711
21 741 365
x
21 741 365
25 578 076
0
x
25 578 076
B
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
450 000
450 000
x
x
2 550 000
2 550 000
x
x
3 000 000
3 000 000
ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem
x
37 868
63 067
0,00
48,00
881,00
61 739 547
454 080
6 721 113
68 460 660
341 633 217
2 573 120
38 086 308
379 719 525
403 372 764
3 027 200
44 807 421
448 180 185
A
x
38 084
63 067
0,00
48,00
859,00
60 573 636
454 080
x
60 573 636
335 026 389
2 573 120
x
335 026 389
395 600 025
3 027 200
x
395 600 025
B
x
29 442
0
0,00
0,00
22,00
1 165 911
0
x
1 165 911
6 606 828
0
x
6 606 828
7 772 739
0
x
7 772 739
C
x
x
x
x
x
x
x
x
6 721 113
6 721 113
x
x
38 086 308
38 086 308
x
x
44 807 421
44 807 421

Tabulka č. 6
Strana 2
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
spolufinancování ČR ze SR
kryto příjmy z rozpočtu EU/FM
celkem
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)
průměrná roční 
program / 
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
motivace na 
projekt;
průměrný měsíční plat 
B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
kmenoví 
kmenoví 
jednorázové 
fyzickou osobu 
z toho:
z toho:
z toho:
kód - nástrojové 
v Kč
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zaměstnanci 
zaměstnanci (plat 
navýšení 
(plat plně SR) v 
prostředky na 
prostředky na 
zákona o státní službě (u SPO)
třídění 2)
(přepočet na 
plně SR) - 
(přepočet na 
motivace 
OPPP/OON
celkem

prostředky na platy
OPPP/OON
celkem
OPPP/OON
celkem
motivace (plat 
motivace (plat 
úvazky a 
motivace (fyzické 
úvazky a 
platy
platy
(plat plně 
plně SR)
SR)
C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
celorok ) 3)
osoby ) 4)
celorok ) 5)
SR)
(SPO)
1
2=(13-13a)/(4+6)/12
3=13a/5
4
5
6
7
7a
8
9=7+8
10
10a
11
12=10+11
13=7+10
13a=7a+10a
14=8+11
15=13+14
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7)
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem

x
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem 
x
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
OP Z - kráceno o NNV
104
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
14,00
0
x
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem 6)
x
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
0
460 743
1 752 811
0
0
1 752 811
2 213 554
0
0
2 213 554
A
x
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
x
460 743
1 752 811
0
x
1 752 811
2 213 554
0
x
2 213 554
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
v tom:  CzechTourism
x
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
0
460 743
1 752 811
0
0
1 752 811
2 213 554
0
0
2 213 554
A
x
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
x
460 743
1 752 811
0
x
1 752 811
2 213 554
0
x
2 213 554
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
OP Z 
104
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
0
460 743
1 752 811
0
0
1 752 811
2 213 554
0
0
2 213 554
A
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
B
x
46 116
0
4,00
460 743
x
460 743
1 752 811
x
1 752 811
2 213 554
0
x
2 213 554
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
x
x
0
x
x
0
0
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem
x
10 248
0
0,00
0,00
18,00
460 743
0
0
460 743
1 752 811
0
0
1 752 811
2 213 554
0
0
2 213 554
A
x
0
0
0,00
0,00
14,00
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
46 116
0
0,00
0,00
4,00
460 743
0
x
460 743
1 752 811
0
x
1 752 811
2 213 554
0
x
2 213 554
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0

Tabulka č. 6
Strana 3
Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč 
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
spolufinancování ČR ze SR
kryto příjmy z rozpočtu EU/FM
celkem
služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)
průměrná roční 
program / 
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
platy a OPPP/OON
motivace na 
projekt;
průměrný měsíční plat 
B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); 
kmenoví 
kmenoví 
jednorázové 
fyzickou osobu 
z toho:
z toho:
z toho:
kód - nástrojové 
v Kč
platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle 
zaměstnanci 
zaměstnanci (plat 
navýšení 
(plat plně SR) v 
prostředky na 
prostředky na 
zákona o státní službě (u SPO)
třídění 2)
(přepočet na 
plně SR) - 
(přepočet na 
motivace 
OPPP/OON
celkem

prostředky na platy
OPPP/OON
celkem
OPPP/OON
celkem
motivace (plat 
motivace (plat 
úvazky a 
motivace (fyzické 
úvazky a 
platy
platy
(plat plně 
plně SR)
SR)
C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady 
celorok ) 3)
osoby ) 4)
celorok ) 5)
SR)
(SPO)
1
2=(13-13a)/(4+6)/12
3=13a/5
4
5
6
7
7a
8
9=7+8
10
10a
11
12=10+11
13=7+10
13a=7a+10a
14=8+11
15=13+14
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a 
x
37 315
63 067
0,00
48,00
899,00
62 200 290
454 080
6 721 113
68 921 403
343 386 028
2 573 120
38 086 308
381 472 336
405 586 318
3 027 200
44 807 421
450 393 739
SPO celkem
A
x
37 474
63 067
0,00
48,00
873,00
60 573 636
454 080
x
60 573 636
335 026 389
2 573 120
x
335 026 389
395 600 025
3 027 200
x
395 600 025
B
x
32 007
0
0,00
0,00
26,00
1 626 654
0
x
1 626 654
8 359 639
0
x
8 359 639
9 986 293
0
x
9 986 293
C
x
x
x
x
x
x
x
x
6 721 113
6 721 113
x
x
38 086 308
38 086 308
x
x
44 807 421
44 807 421
 v tom: Ústřední orgán státní správy celkem 
x
29 047
63 067
0
48
332
19 045 987
454 080
2 071 113
21 117 100
99 703 042
2 573 120
11 736 308
111 439 350
118 749 029
3 027 200
13 807 421
132 556 450
A
x
29 019
63 067
0
48
310
17 880 076
454 080
x
17 880 076
93 096 214
2 573 120
x
93 096 214
110 976 290
3 027 200
x
110 976 290
B
x
29 442
0
0
0
22
1 165 911
0
x
1 165 911
6 606 828
0
x
6 606 828
7 772 739
0
x
7 772 739
C
x
x
x
x
x
x
x
x
2 071 113
2 071 113
x
x
11 736 308
11 736 308
x
x
13 807 421
13 807 421
Organizační složky státu - státní správa celkem
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
Organizační složky správy ve složkách obrany, 
bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem

x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
Ostatní organizační složky státu celkem
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
B
x
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
x
0
0
0
x
0
C
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
0
0
SPO celkem 6)
x
42 157
0
0
0
567
43 154 303
0
4 650 000
47 804 303
243 682 986
0
26 350 000
270 032 986
286 837 289
0
31 000 000
317 837 289
A
x
42 129
0
0
0
563
42 693 560
0
x
42 693 560
241 930 175
0
x
241 930 175
284 623 735
0
x
284 623 735
B
x
46 116
0
0
0
4
460 743
0
x
460 743
1 752 811
0
x
1 752 811
2 213 554
0
x
2 213 554
C
x
x
x
x
x
x
x
x
4 650 000
4 650 000
x
x
26 350 000
26 350 000
x
x
31 000 000
31 000 000
1) Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014. 
2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.
4) Uvede se návrh fyzického počtu zaměstnanců jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se vztahuje finanční motivace.  
5) Uvede se návrh přepočteného poču zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok),  kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navyšování/snižování. Pracovně-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně na dobu programovacího období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří automaticky kapitole 
zůstanou v systemizaci po ukončení programovacího období. 
6) Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
   Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací  začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
7) Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.
Pozn. a) vyplňují se pouze šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevyplňuje se)
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.
Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Fyzický počet na celá čísla.
Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst). 
Sestavil: Ing. Ladislav Váňa
telefon: 224861286
Kontroloval:  Ing. Ivan Štern
telefon: 224861060
Datum a podpis: 22. 7. 2016
Datum a podpis: 22. 7. 2016