Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 5
Strana 1
   Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2019 a 2020
Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu 
Návrh rozpočtu na rok 2018 bez prostředků EU/FM
Návrh změny do roku 2019
Nárůst/snížení v roce 2019
schváleného vládou v roce 2016 3)
Kapitola: Ministertvo pro mísní rozvoj
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
na platy 
platby za
na platy
počet 
průměrný 
na platy 
platby za
na platy
počet 
na platy 
platby za
na platy
počet 
na platy 
platby za
na platy
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
plat
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
a
1=2+3
2
3
4
5
6=7+8
7
8
9
10=11+12
11
12
13
14=15+16
15
16
Organizační složky státu celkem
301 347 472
7 529 585
293 817 887
485,00
50 484
0
0
0
0,00
199 200
199 200
0
0,00
51 600
51 600
0
v tom:
a) Státní správa celkem
294 603 562
7 269 268
287 334 294
470,00
50 946
0
0
0
0,00
199 200
199 200
0
0,00
51 600
51 600
0
v tom:
I. Ústřední orgán státní správy   
294 603 562
7 269 268
287 334 294
470,00
50 946
0
0
0
0,00
199 200
199 200
0
0,00
51 600
51 600
0
z toho : rozpočtová položka 5011
58 278 551
99
49 056
0
0,00
0
               rozpočtová položka 5013
229 055 743
371
51 450
0
0,00
0
               rozpočtová položka 5022
1 735 200
0
199 200
51 600
b) Ostatní organizační složky státu celkem
6 743 910
260 317
6 483 593
15,00
36 020
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
z toho : rozpočtová položka 5011
6 483 593
15
36 020
0
Příspěvkové organizace celkem 1)
110 609 429
6 919 098
103 690 331
107,00
80 756
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
z toho:  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na 
služebních místech

44 664 297
78
47 718
0
0,00
0
              Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
59 026 034
29
169 615
0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

411 956 901
14 448 683
397 508 218
592,00
55 956
0
0
0
0,00
199 200
199 200
0
0,00
51 600
51 600
0
Aktualizace platů ÚČ na data ČSÚ z března 2017 - 5022
Schváleno vládou:
5022
199 200
koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO
změna koeficientu do obecné úpravy paragrafu 3 
0,00
koeficient pro nárůst na 5012
0,00
koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO
0,00
koeficient pro nárůst na 5021/OON
0,00

Tabulka č. 5
Strana 1
Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU
Návrh změny do roku 2020
Nárůst/snížení v roce 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU
Kapitola: Ministertvo pro mísní rozvoj
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
prostředky
ostatní 
prostředky 
na platy 
platby za
na platy
počet 
průměrný 
na platy 
platby za
na platy
počet 
na platy 
platby za
na platy
na platy 
platby za
na platy
počet 
průměrný 
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
plat
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
a ostatní platby
prov.práci
zaměstnanců
zaměstnanců
plat
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
(mzdové náklady)
(OON)
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
v Kč
a
17=18+19
18=2+7+11+15
19=3+8+12+16
20=4+9+13
21
22=23+24
23
24
25
26=27+28
27
28
29=30+31
30=18+23+27
31=19+24+28
32=20+25
33
Organizační složky státu celkem
301 598 272
7 780 385
293 817 887
485,00
50 484
0
0
0
0,00
79 200
79 200
0
301 677 472
7 859 585
293 817 887
485,00
50 484
v tom:
a) Státní správa celkem
294 854 362
7 520 068
287 334 294
470,00
50 946
0
0
0
0,00
79 200
79 200
0
294 933 562
7 599 268
287 334 294
470,00
50 946
v tom:
I. Ústřední orgán státní správy   
294 854 362
7 520 068
287 334 294
470,00
50 946
0
0
0,00
79 200
79 200
0
294 933 562
7 599 268
287 334 294
470,00
50 946
z toho : rozpočtová položka 5011
58 278 551
99,00
49 056
0
58 278 551
99,00
49 056
               rozpočtová položka 5013
229 055 743
371,00
51 450
0
229 055 743
371,00
51 450
               rozpočtová položka 5022
1 986 000
79 200
2 065 200
b) Ostatní organizační složky státu celkem
6 743 910
260 317
6 483 593
15,00
36 020
0
0
0,00
0
0
0
6 743 910
260 317
6 483 593
15,00
36 020
z toho : rozpočtová položka 5011
6 483 593
15,00
36 020
0
6 483 593
15,00
36 020
Příspěvkové organizace celkem 1)
110 609 429
6 919 098
103 690 331
107,00
80 756
0
0
0,00
0
0
0
110 609 429
6 919 098
103 690 331
107,00
80 756
z toho:  Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na 
služebních místech

44 664 297
78,00
47 718
0
44 664 297
78,00
47 718
              Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
59 026 034
29,00
169 615
0
59 026 034
29,00
169 615
Organizační složky státu a příspěvkové organizace 
celkem

412 207 701
14 699 483
397 508 218
592,00
55 956
0
0
0
0,00
79 200
79 200
0
412 286 901
14 778 683
397 508 218
592,00
55 956
Schváleno vládou:
koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO
0,00
koeficient pro nárůst na 5012
0,00
koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO
0,00
koeficient pro nárůst na 5021/OON
0,00