Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Návrh státního rozpočtu'.

Tabulka č. 2
Rozpis rozpočtu příjmů kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2018
317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Rozpočtová 
Schválený rozpočet 
Položka rozpočtové skladby
Návrh rozpočtu 2018
položka
2017
1361
Správní poplatky
1 300 000
1 500 000
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
30 000 000
33 500 000
4118
Neinvestiční převody z Národního fondu
2 897 961 819
1 224 160 560
4151
Neinvestiční přijaté transfery od cizích států
0
8 700 000
4152
Neinv. př. transf. od mez. inst. a někt. ciz.org. a práv.os.
0
13 461 329
4153
Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
2 000 000
0
4218
Investiční převody z Národního fondu
8 355 776 000
834 164 419
Celkem příjmy za kapitolu
11 287 037 819
2 115 486 308
2