Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí'.

Jihočeský kraj                                                                     ...
Vaše podání ze dne: 15.3.2018 13:52:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUCBX00PK3DJ
Datum zaevidování: 16.3.2018 07:26:58
Vaše evidenční údaje: Tomašcová Kateřina, Myslíkova /25, 11000 Praha, foi+request-7...
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdější...
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být p...
                                                                                   ...