Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Mzdy - vedení akciových společnosti s městskou účastí'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Mzdy - vedení akciových společnosti s
městskou účastí

Odesílatel:
Jan Žabka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
SMOL/023560/2018
Identifikátor:
epdz_828799
Odesláno (neověřený čas):
25.01.2018 13:10:29
Doručeno:
25.01.2018 13:15:04
Přijato ke zpracování:
25.01.2018 13:15:04
Počet příloh:
0
Ověření revokace:
26.01.2018 13:15:04
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 25.01.2018 13:15:04
Strana 1 z 1