Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zadam informace o rizeni 6 TO 359/2019, predchazejici vec 25 T 38/2019, kdo z ucastniku podal odvolani, zda se odvolal statni zastupce a jmeno statniho zastupce, ktery se proti rozsudku odvolal, dale jmeno soudce ktery bude ve veci rozhodovat.

Děkuji
S přátelským pozdravem,
Josef Slabý

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - 6 TO 359/2019" s
evidenčním číslem 61f3156e-e388-44ab-add6-6ceba961d703 a s běžným číslem
185359/2019 bylo doručeno dne 29.10.2019 00:13:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem [1]31/10/2019

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 29. 10. 2019.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][[2]emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/6_...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...