Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost adresovaná premiérovi a Vládě ČR ohledně požadavku občanů ČR o vydání vládního prohlášení o porušování občanských a lidských práv v Katalánsku.'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
E-mail: foi+request-6992-
           
V Praze 24. října 2017  
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Čj. 27167/2017-OPR-4 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane,  
v reakci  na  Vaši  elektronickou  žádost  ze  dne  9.  října  2017  o  „zaslání  kopie  žádosti  adresované 
premiérovi a vládě ČR ohledně požadavku občanů ČR o vydání vládního prohlášení o porušování 
občanských  a  lidských  práv  v Katalánsku,  která  byla  přijata  podatelnou  Úřadu  vlády  ČR  dne  5. 
října  2017
“,  s odkazem na zákon  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu k informacím,  ve znění 
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasílám Vámi požadovaný dokument. 
S pozdravem 
Mgr. Jan Digitálně 
podepsal Mgr. Jan 
Večeřa Večeřa 
Datum: 2017.10.24 
 
 
11:01:42 +02'00'
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Žádost 
 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33