Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2013/0463079
Věc: FW: Žádost o informace podle dotaz - Informace o v.

Po přijetí tohoto mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto mailu,
- do těla mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí mailu,
- mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na na podatelnu SZIF.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte ostatní části mailu (např. předmět) a rovněž nepřikládejte jiná podání (nová podání zasílejte v nové emailové zprávě).

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám doručen jiným způsobem.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: xxxx@xxxx.xx (obecná adresa),
xxxxxxxxx@xxxx.xx (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd