Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kvalifikace učitelky MŠ'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny
[emailová adresa]
Věc, předmět
Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace učitelky MŠ
Odesílatel
[FOI #6946 e-mail] ??
Datum a čas doručení
21.09.2017 13:35:42
Počet příloh
0
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 21.09.2017 14:20:02