Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
E-mail: foi+request-6856-
           
V Praze 26. července 2017  
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Čj. 20569/2017-OPR-3 
 
 
 
 
 
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane,  
v reakci na Vaši žádost ze dne 25. července 2017 o poskytnutí aktuální Výroční zprávy o činnosti 
Rady  vlády  pro  záležitosti  romské menšiny,  s odkazem  na zákon  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  Vám  v příloze  zasílám  Vámi  požadovaný 
materiál. 
S pozdravem  
 Mgr. 
Digitálně 
 
podepsal Mgr. 
 Jan 
Jan Večeřa 
 
Datum: 
 Večeřa 2017.07.26 
 
13:45:36 +02'00'
 
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
 
Příloha 
Příloha č. 1 – Výroční zpráva 
 
 
 
 
 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33