Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na kvalifikovanost'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny
xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kvalifikovanost
Odesílatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas doručení
21.06.2017 06:10:03
Počet příloh
0
Ověření příloh
Soubor
Ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Kontrola podpisů a časových razítek dle vyhlášky č. 496/2004 Sb., §2, odst. (6), písm. a), b) c), d) byla provedena na základě CRL
seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy. Datum a čas ověření datové zprávy : 21.06.2017 07:19:49