Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Příjmy z inzerce'.


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
Úřad městské části  
odbor právních služeb 
oddělení evidenčně – analytické a svobodného přístupu k informacím 
 
 
           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 

Číslo jednací: 
Vaše značka: 
Vyřizuje / telefon: 
V Praze dne: 
MCP8 062110/2017 
 
Oleničová 222805160 
03.05.2017 
SZ MCP8 057327/2017/3 
 
 
Vážení, 
 
k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. 4. 2017, Vám sdělujeme, že celkové 
příjmy  z řádkové  a  plošné  inzerce,  které  městská  část  Praha  8  obdržela  v souvislosti 
s vydáváním měsíčníků Osmička za rok 2016 činí 1 180 058 Kč s DPH. Maximální povolený 
počet inzertních stran v jednom čísle není stanoven, dosud však nepřekročil 20 % obsahu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
                                                                                                                                             „podepsáno elektronicky“ 
Mgr. Tomáš Kudela 
pověřen vedením odboru právních služeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se sídlem orgánů:  Zenklova 1/35, 180 48  Praha 8 - Libeň 
tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,   
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48  Praha 8 - Libeň 
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát, 
 
e-mail: xxxxx@xxxxxx.xx  
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí, 
IČ: 00063797 
 
datová schránka:  g5ybpd2